Norwegia

Jesteś tutaj: Home / Kategoria "Norwegia"

Całość odsetek od kredytu można odliczyć jeśli: Podatnik mieszka w Norwegii na stałe, jest norweskim rezydentem podatkowym i jego centrum interesów życiowych jest w Norwegii, np. wtedy, kiedy cała rodzina mieszka w Norwegii. Podatnik nie jest norweskim rezydentem podatkowym tzn. przebywał w Norwegii mniej niż 183 dni w ciągu ostatnich 12 miesięcy i mniej niż […]

Pracownicy zagraniczni, którzy nie są uprawnieni do statusu pendler ani do ulgi standardowej 10 % w rozliczeniu podatkowym w Norwegii za rok 2019 mogą uwzględnić inne odpisy min. ulgę rodzicielską . Przy uldze rodzicielskiej można odliczyć wydatki poniesione na opiekunkę, opłaty za przedszkole, świetlicę, zajęcia sportowe, teatralne, muzyczne lub inne koszty związane z opieką nad […]

Od 2019 r. Urząd Podatkowy w Norwegii wprowadził uproszczony system podatkowy dla pracowników zagranicznych . Nowe przepisy zakładają, iż dochody z pracy pracowników zagranicznych zostaną opodatkowane stawką 25 %. W skład stawki wlicza się również ubezpieczenie społeczne w wysokości 8,2 %. Nowa forma opodatkowania dotyczy pracowników zagranicznych, którzy nie są rezydentami norweskimi ,a ich zatrudnienie […]

Zwrot Podatku z Zagranicy Norwegia W budżecie Norwegii na rok 2018 dokonano szeregu zmian w podatkach, które w dotyczą również osób pracujących poza miejscem zamieszkania, w tym Polaków. Od stycznia 2018 zmianie uległa stawka podatku dla firm i osób fizycznych, została ona zmniejszona z 24 % na 23 %. Zwrot Podatku z Norwegii. Minstefradrag Zmianie […]

Informujemy, że istnieje możliwość złożenia odwołania od decyzji wydanej przez Norweski Urząd Podatkowy. Jeśli złoży się korektę zeznania w terminie do 6 tygodni od daty wydania decyzji, urząd norweski musi rozpatrzyć odwołanie w ciągu 6  m-cy. Standardowo korekty można dokonywać do 10 lat wstecz, lecz największe szanse na pozytywne rozpatrzenie mają odwołania dokonane do 3 […]

Pracowałeś w Norwegii jednak nie masz pojęcia jak otrzymać Zwrot Podatku Norwegia? W naszym artykule opiszemy wszystkie podstawowe informacje na temat rozliczenia podatkowego w Norwegii. Głównym założeniem norweskiego systemu podatkowego jest zasada iż wszyscy powinni płacić podatki wedle swoich możliwości tak aby system podatkowy był sprawiedliwy dla każdego. Podatki to główne źródło dochodów sektora publicznego, […]

W tym roku zamiast znanego rocznego zeznania Lønns- og trekkeoppgave pracodawca norweski prześle Sammenstilling til inntektsmottaker for 2015. W nowym dokumencie powinny zostać zawarte podstawowe dane związane z zatrudnieniem, tj. czas pracy, wysokość rocznego wynagrodzenia oraz pobrana zaliczka na podatek (sprawdź także zwrot podatku Norwegia). Pracodawca musi również zamieścić informacje o pokrytych przez niego kosztach […]

2 klasa podatkowa , tzw. rozliczenie partnerskie, należy się osobom żyjącym w związku małżeńskim, zameldowanym pod tym samym adresem . Małżeństwo musi trwać nie krócej niż od października roku poprzedzającego rok rozliczenia. Dodatkowym kryterium jest brak dochodu małżonka w danym roku rozliczeniowym lub osiągnięcie przez niego dochodu niższego w 2015 niż 44.751 NOK, tj. 22.912 […]

Pendler (czyli osoba dojeżdżająca) to osoba pracująca w Norwegii i podróżująca z odpowiednią częstotliwością do rodziny lub samodzielnego mieszkania w Polsce. Rozliczenie podatku z Norwegii w statusie pendler umożliwia skorzystanie z szeregu odliczeń np. kosztów podróży między Norwegią a Polską, kosztów zakwaterowania i wyżywienia w Norwegii. Wyróżniamy dwa rodzaje rozliczeń w statusie pendler – osoby […]

Na świadczenie urlopowe w Norwegii (feriepenger) zapracowuje się w roku poprzedzającym rok wypłaty świadczenia (rok urlopowy). Wysokość feriepenger określa się jako pewien procent podstawy. Podstawę stanowi dochód całkowity pracownika z zeszłego roku, z pewnymi zastrzeżeniami, do podstawy nie liczą się np. refundowane przez pracodawcę koszty dojazdów, podróży, wypłacone diety w delegacji ani zeszłoroczne feriepenger. Wliczają […]

Page 1 of 2 1 2
Call Now Button
MENU

KDF-Podatki Zwrot Podatku z Zagranicy