Kindgebonden budget

Kwota świadczenia kindgebonden jest zależna od wielu czynników, między innymi dochodów. Niższe dochody oznaczają w tym wypadku większy budżet na dzieci.

Kindgebonden budget to dodatek finansowy dla rodziców dzieci w wieku do 18 lat. Wysokość dodatku zależy od liczby dzieci, ich wieku oraz dochodów rodziny.

Dodatek ten przyznawany jest zazwyczaj automatycznie przez urząd osobom, które otrzymują zasiłek rodzinny – Kinderbijslag, jednak w przypadku nie otrzymania tego dodatku można wystąpić z wnioskiem do urzędu o jego przyznanie.

Dodatek kindgebonden budget  można dostawać na dzieci poniżej 18 roku życia, które pozostają zameldowane razem z klientem i są przez niego w należytym stopniu utrzymywane.

Kindgebonden budget można otrzymać na swoje dziecko lub na dziecko adoptowane albo przysposobione, na dziecko partnera (pasierb), pod warunkiem, że dziecko mieszka pod tym samym adresem, co wnioskodawca.

Terminy składania wniosku na dodatek na dziecko za rok 2018 – do 31.08.2019 ; za rok 2018 – do 31.08.2020.

Dodatek wypłacany jest przez urząd miesięcznie w systemie zaliczkowym. Pod koniec roku urząd przesyła decyzję końcową, z której będzie wynikać, czy urząd wypłacił dodatek prawidłowo. W przypadku nadpłaty dodatku przez urząd, należy zwrócić nadpłaconą kwotę dodatku, natomiast gdy dodatek wypłacony był w zaniżonej kwocie, urząd dokona wyrównania.

Nawigacja

DARMOWA WYCENA

  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.

ZOBACZ TAKŻE

Przyjdź do nas

Informacje ze Świata podatków

Cookie

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.