Dodatek Zorgtoeslag

Każda osoba pracująca w Holandii musi opłacać ubezpieczenie zdrowotne.. lecz możesz podjąć próbę zwrotu dodatku do ubezpieczenia zdrowotnego.

Pracownicy, którzy są legalnie zatrudnieni w Holandii, muszą wykupić podstawowe holenderskie ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli zostałeś zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej to ubezpieczenie jest wykupowane przez holenderskiego pracodawcę, a wynagrodzenia pracownika potrącane są jego koszty.

Aby zrekompensować koszty ubezpieczenia, urząd Belastingdienst Toeslagen wypłaca pracownikowi specjalny dodatek zwany Zorgtoeslag.

Dodatek ten przysługuje osobom, których dochód brutto z Holandii i innych krajów w roku 2021 nie przekroczył 31.138 euro. Łączny dochód brutto małżonków nie może przekraczać 39.979 EUR. Data złożenia wniosku będzie miała wpływ na czas oczekiwania na odpowiedź z urzędu. Jeśli Twój wniosek wpłynie do urzędu przed 15.05.2022, masz szansę na szybsze otrzymanie orzeczenia wstępnego. Dzięki temu unikniesz zbyt długiego oczekiwania na ostateczną decyzję. Obecnie można ubiegać się o Zorgtoeslag za rok 2021 i 2022. Termin składania wniosków o Zorgtoeslag za rok 2021 upływa 31.08.2022.

Zorgtoeslag jest dodatkiem do składek ubezpieczenia zdrowotnego, które od 1 stycznia 2006r. w Holandii jest obowiązkowe.

Jeśli ukończyłeś/aś 18 lat lub więcej, jesteś ubezpieczony/a w holenderskiej ubezpieczalni i Twoje dochody są niewysokie to możesz otrzymać dodatek do składek ubezpieczenia zdrowotnego.

Zadzwoń i umów się na spotkanie lub wypełnij formularz na naszej stronie, resztą zajmiemy się my. Po około 8-12 tygodniach powinieneś otrzymać z holenderskiego urzędu skarbowego decyzję szacunkową, tzw. „voorschotbeschikking” o wysokości przyznanego dodatku do składek. Decyzja może także przyjść na adres Kancelarii Adwokackiej w Gorzowie Wlkp.

Raz w miesiącu otrzymasz na wskazane konto przyznaną kwotę dodatku.

Jeżeli Twoja sytuacja personalna ulegnie zmianie skontaktuj się z nami niezwłocznie, ponieważ zmiany mogą mieć istotny wpływ na wysokość dodatku do ubezpieczenia. Koniecznie powiadom nas także o zakończeniu pracy w Holandii lub przerwie dłuższej niż 2 tygodnie w wykonywaniu pracy na terenie Holandii.

Po zakończeniu roku kalendarzowego otrzymasz decyzję końcową, tzw. „definitieve berekening”, która może zawierać wyrównanie lub ewentualną dopłatę na rzecz urzędu.

Aktualnie można ubiegać się o dofinansowanie do ubezpieczenia zdrowotnego zorgtoeslag w Holandii za rok 2021 oraz 2022. O zorgtoeslag za rok 2021 można ubiegać się do 31 sierpnia 2022, za rok 2022 do 31 sierpnia 2023. Wnioski muszą jednak wpłynąć do kancelarii przed 01 lipca danego roku podatkowego.

Wysokość zorgtoeslag uzależniona jest od osiąganego przez Klienta dochodu brutto, okresu ubezpieczenia oraz tego, czy w danym roku miał toeslag partnera.

Za rok 2021, maksymalna kwota dofinansowania do ubezpieczenia zdrowotnego zorgtoeslag w przypadku osoby samotnej wynosi 107 € na miesiąc, w przypadku partnerów 207 €.

Osoby samotne mogą ubiegać się o dodatek do ubezpieczenia, jeśli ich roczny dochód brutto w 2021 r. nie przekracza 31.138 €, w przypadku małżeństwa dochód brutto nie może przekraczać 39.979 €.

Osoby, które uzyskały dochód do 21.500 € mogą spodziewać się najwyższej kwoty dodatku, tj. czyli miesięcznego dofinansowania do ubezpieczenia w wysokości 107 €.

Podstawową istotną zmianą, którą trzeba zgłosić do urzędu skarbowego w Holandii w imieniu Klienta jest przerwanie lub zakończenie pracy w Holandii.

W tym celu musimy uzyskać od Klienta datę zakończenia pracy lub zakończenia i ponownego powrotu do pracy po przerwie dłuższej niż 2 tygodnie i zgłosić mailowo do naszej centrali. Następną zmianą jest wprowadzenie danych partnera fiskalnego. Jeżeli przy zgłoszeniu Klient podał tylko swoje dane we wniosku Zorgtoeslag a później życzy sobie dokonania korekty na żonę, męża lub współmieszkańca prosimy to niezwłocznie zgłosić w celu dokonania zmian we wniosku Zorgtoeslag.

Urząd skarbowy Belastingdienst wydając decyzje ostateczne zorgtoeslag bazuje na danych zgromadzonych w deklaracjach podatkowych pracodawców i danych z centrali ubezpieczeniowej UWV.

Jeżeli klient otrzyma decyzję na dopłatę z żółtym odcinkiem na dole kartki, to zależnie od kwoty dopłaty ma następujące możliwości:

  • kwota dopłaty jest mniejsza niż 480 euro
  • Klient może wpłacać co miesiąc na konto holenderskiego urzędu skarbowego minimalnie po 20 euro miesięcznie a 4-go wpłaca 10 euro
  • Klient wpłaca kwotę zadłużenia jednym przelewem
  • kwota dopłaty jest większa niż 480 euro
  • Klient może spłacić dług w maksymalnie 24 ratach

PRZYKŁADY:
Do zapłaty jest kwota 70 euro więc klient może ją zapłacić następująco: pierwsze 3 miesiące wpłaca po 20 euro miesięcznie a 4-go wpłaca 10 euro
Do zapłaty jest kwota 600 euro. Klient przez 24 miesiące musi wpłacać po 25 euro: 600 euro : 24 = 25 euro.

Jeżeli klient posiada już decyzję szacunkową za rok następny, to urząd skarbowy może zablokować wypłatę dodatków do momentu wyrównania długu.

UWAGI:
Urząd przyznał świadczenie na podstawie złożonych i podpisanych przez podatnika wniosków, następnie świadczenie wypłacił. Jest dopłata i co teraz?

Jeśli podatnik nie dopilnował (lub nie wiedział) aby na czas poinformować urząd o zakończeniu pracy i tym samym zostało nadpłacone świadczenie zorgtoeslag, wtedy obowiązkiem podatnika jest oddanie odpowiedniej kwoty, o którą urząd się upomina. Nie można anulować kwoty do zapłaty a nieterminowe wpłaty lub ich brak skutkują naliczeniem przez urząd skarbowy dodatkowych kosztów wezwań i odsetek.
Kwoty całkowitego dodatku poniżej 24 euro urząd skarbowy nie wypłaca.
Kwoty całkowitego dodatku w przedziale od 24 euro do 60 euro urząd wypłaca jedną ratą.

Urząd może ściągnąć należności także ze zwrotu podatku lub innych świadczeń, które klient pobiera w Holandii.
Niestety polskie banki nie honorują żółtych czeków jako dowodów wpłaty lub podstawy do zapłaty. Trzeba skorzystać z usługi przelewu zagranicznego lub wpłaty na zagraniczne konto, takie usługi są płatne w baku osobno.
Pamiętać należy, że: koszty operacji muszą zostać pokryte przez podatnika, nie wolno ich zostawić po stronie urzędu gdyż wpłynie za mała kwota i urząd dalej będzie ubiegał się o zapłacenie odpowiedniej kwoty.

Poniżej podajemy informacje o które może poprosić bank:
Odbiorca przelewu: Belastingdienst Toeslagen
Adres odbiorcy: Postbus 9055
Kod i miejscowość: 7300 GTApeldoorn
Państwo: Holandia
Nr konta: 2445588
Nr konta w formacie IBAN: NL86 INGB 0002 4455 88
Bic/Swift-Code: ING BNL2A
Nadawca przelewu: imiona i nazwisko wpłacającego (podatnika)
Adres nadawcy: adres wpłacającego (podatnika)
Tytuł przelewu: wpisać numer decyzji (sofi nr + końcówka T i numer).

Nawigacja

DARMOWA WYCENA

  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.

ZOBACZ TAKŻE

Przyjdź do nas

Informacje ze Świata podatków

Cookie

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.