Zwrot Podatku z Niemiec

Rozpocząłeś niedawno pracę w Niemczech? Pracujesz u naszych sąsiadów już od dawna czy może zdarzyło Ci się w ostatnich latach wyjechać na kilka miesięcy w celach zarobkowych? Jeśli tak, na pewno zainteresuje Cię w jaki sposób możesz rozliczyć się z niemieckim urzędem skarbowym i odzyskać nadpłacony podatek. Zapoznaj się z najważniejszymi informacjami związanymi z rozliczeniem podatku dochodowego w Niemczech i skorzystaj z naszej oferty by w prosty sposób odzyskać nadpłaconą zaliczkę.

rozliczenie podatku w Niemczech KDF-Podatki

Kto może starać się o zwrot podatku z Niemiec ?

To podstawowa kwestia od której należy zacząć, a więc kto może się rozliczać z podatku w Niemczech? Tak naprawdę każdy, kto legalnie pracował w tym kraju i odprowadzał podatki. Nie ma znaczenia jak długo i na jakich zasadach, pod warunkiem, że pracodawca wystawił na zakończenie wykonywania pracy lub po zakończeniu roku podatkowego zaświadczenie podatkowe, które zawiera informacje niezbędne do rozliczenia się z urzędem skarbowym (to taki odpowiednik naszego PIT11). Między innymi na jej podstawie można określić sposób w jaki będzie się rozliczanym czy jako podatnik ograniczony, czy nieograniczony. Status podatnika jest związany z przysługującymi ulgami a więc ma bezpośredni wpływ na wysokość możliwego do odzyskania zwrotu podatku.

Jako podatnik ograniczony jest rozliczany każdy, kto pracował na terenie Niemiec nie więcej niż 183 dni w danym roku rozliczeniowym oraz suma jego dochodów tam uzyskanych nie przekracza 90% globalnych dochodów. Przy tej formie rozliczenia nie przysługują żadne ulgi osobiste, ograniczone odliczenia od podatku i nie można rozliczyć się wspólnie z małżonkiem. Nadal jednak można uzyskać zwrot nawet całej zaliczki na podatek jeśli zostaną spełnione pozostałe warunki w danym roku.

Podatnikiem nieograniczonym zostaje każdy, kto posiada w Niemczech miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu powyżej 183 dni i/lub jego niemieckie dochody stamtąd stanowią więcej niż 90% ogólnych dochodów.  Przy tym sposobie rozliczenia przysługują już różne ulgi i odliczenia, które pozwalają obniżyć należny podatek i tym samym odzyskać większą kwotę zapłaconej nadwyżki.

Wiedząc już kiedy można się rozliczyć z podatku w Niemczech nasuwa się też pytanie – kto ma obowiązek rozliczenia się z Finanzamt (czyli niemieckim urzędem skarbowym)?

Obowiązkiem takim objęty jest każdy, kto:

 • posiada III lub VI klasę podatkową (więcej o klasach podatkowych)
 • pobiera z Niemiec emeryturę lub rentę,
 • pobiera świadczenia jak np. dla bezrobotnych, chorobowe, Kindergeld,
 • posiada nieograniczony obowiązek podatkowy i miejsce stałego zamieszkania lub pobytu na terenie Niemiec,
 • prowadzi własną działalność gospodarczą,
 • otrzymał wezwanie do rozliczenia.

Jak sprawdzić jaką kwotę można odzyskać z rozliczenia podatku w Niemczech ?

Do wyliczenia wysokości zwrotu podatku jaki można odzyskać niezbędnych jest kilka informacji. Przede wszystkim jakie były w danym roku dochody, zaliczka odprowadzona na poczet podatku, odprowadzone składki społeczne i zdrowotne, kwoty wolne od podatku lub premie wypłacone przez pracodawców, wysokość dochodów uzyskanych w innych krajach, świadczeń oraz okres zatrudnienia. Wszystkie te dane można znaleźć na niemieckiej karcie podatkowej od pracodawcy (Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung für..), zaświadczeniu o dochodach UE/EOG z polskiego urzędu skarbowego i dokumentach przyznających świadczenia.

Jeśli wszystkie dochody (globalne) z danego roku nie przekroczą kwoty zwolnionej z podatku (w 2023 roku jest to 10908 Euro dla indywidualnego podatnika i 21816 Euro dla małżeństw) – nie trzeba płacić podatków, co za tym idzie, można odzyskać całą wpłaconą już zaliczkę. Kwotę zapłaconej zaliczki na podatek można sprawdzić na karcie podatkowej w pozycji nr 4. W przypadku dochodów przekraczających te zwolnione z opodatkowania na wysokość zwrotu podatku oprócz wspomnianych wyżej danych wpływ będą miały również przysługujące ulgi i odliczenia. Trzeba wtedy dokonać szczególnej kalkulacji uwzględniając wszelkie przysługujące odliczenia.

Odliczenia, ulgi podatkowe i powiązane świadczenia.

Rozliczając się jako podatnik nieograniczony można skorzystać z różnych odliczeń i ulg podatkowych takich jak:

 • rozliczenie wspólne z małżonkiem

pozwala na podzielenie należnego podatku na dwie osoby na podstawie sumy ich dochodów i tym samym często uniknięcie wyższego progu w skali podatkowej, zwykle korzystne jest w przypadku gdy współmałżonek nie pracuje lub jego/jej dochody są niższe niż partnera pracującego w Niemczech, nie ma też znaczenia czy w Polsce rozlicza się wspólnie czy osobno a współmałżonek nie musi przebywać w Niemczech ani tam pracować,

 • odliczenie kosztów dojazdów do pracy

 • odliczenie kosztów noclegów

 • odliczenie kosztów związanych z pracą w delegacji nie refundowanych przez pracodawcę

 • odliczenie kosztów związanych z prowadzeniem podwójnego gospodarstwa domowego

 • odliczenie kosztów wyposażenia związanego z pracą nie refundowanego przez pracodawcę

Odliczeń tych dokonuje się w przypadku jeśli ich suma przekracza przysługujące zryczałtowane koszty pracy. Do 2021 roku było to 1000 Euro a od 2022 roku 1200 Euro. Każde odliczenie musi być udokumentowane np. rachunkami, fakturami, biletami, kilometrówkami itp.

Co więcej, jeśli podatnik posiada dzieci niepełnoletnie lub uczące się do 25 roku życia może skorzystać z ulgi Kiderfreibetrag lub świadczenia Kindergeld

Opcją korzystniejszą zazwyczaj jest Kindergeld a odpis dzieci od podatku opłaca się tylko w przypadku bardzo wysokich dochodów i tym samym konieczności płacenia wysokich podatków. Urząd skarbowy ponadto zakłada przyznawanie świadczenia w pierwszej kolejności i przy rozliczeniu podatkowym automatycznie je uwzględnia. Jeśli jest się świeżo upieczonym rodzicem warto sprawdzić również czy przysługuje zasiłek wychowawczy Elterngeld

Jakie dokumenty będą potrzebne do rozliczenia ?

Składając deklarację podatkową dzięki której można otrzymać zwrot podatku z Niemiec niezbędne będą takie dokumenty jak:

 • karta podatkowa od niemieckiego pracodawcy – Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung für.. jest to odpowiednik naszego PIT11 i zawiera między innymi informacje o dochodzie w danym roku, pobranej zaliczce na podatek czy składkach na ubezpieczenie zdrowotne i emeryturę,
 • Zaświadczenie kraje UE/EOG (Bescheinigung EU/EWR) – to zaświadczenie o dochodach uzyskanych w danym roku podatkowym wystawiane przez polski urząd skarbowy, przed złożeniem wniosku o jego wydanie należy rozliczyć się ze wszystkich dochodów na PIT36/ZG,
 • Einkommensteuererklärung – niemiecka deklaracja podatkowa

Dodatkowo w zależności od indywidualnej sytuacji mogą być potrzebne:

 • u pracowników delegowanych do pracy w Niemczech – zaświadczenie o odprowadzonych składkach ZUS od pracodawcy
 • w przypadku gdy pracodawca wypłacił kwoty wolne od podatku, np. diety lub koszty dojazdów do pracy (wpisane w karcie podatkowej w poz. 18-21) a dochody przekroczyły te zwolnione z opodatkowania – również zaświadczenie od pracodawcy o wysokości tych kwot wolnych

Pozostałe dokumenty, które będzie trzeba dołączyć do deklaracji podatkowej będą zależały od zastosowanych odliczeń, ulg i pobieranych świadczeń. Pamiętaj to na podatniku ciąży ciężar udowodnienia udokumentowania zadeklarowanych odliczeń.

Ważne terminy dotyczące składania deklaracji podatkowych w Niemczech.

O czym jeszcze warto wiedzieć w związku z rozliczaniem podatku w Niemczech? Z pewnością o kilku istotnych datach i terminach. Na złożenie deklaracji podatkowej mamy czas do 31 lipca następnego roku podatkowego, a rok rozliczeniowy w Niemczech podobnie jak w Polsce trwa od stycznia do grudnia. Termin ten dotyczy osób podlegających obowiązkowi rozliczenia się z niemieckim urzędem podatkowym. Podatnicy z zagranicy mogą rozliczyć się jednak nawet do 4 lat wstecz. Czas w jakim urzędy rozpatrują deklaracje podatkowe zwykle trwa od 3 do 6 miesięcy, ale nie są to sztywne ramy czasowe, także okres ten może być zarówno krótszy jak i znacznie dłuższy w zależności od indywidualnych przypadków

Jak skorzystać z naszych usług ?

Na koniec najważniejsze pytanie – jak się rozliczyć z podatku za granicą za pośrednictwem naszego biura? Zacznij od skontaktowania się z jednym z naszych oddziałów w wybrany przez siebie sposób. Możesz wypełnić formularz na naszej stronie, napisać do nas e-maila, zadzwonić lub odwiedzić naszego konsultanta bezpośrednio w biurze najbliższego oddziału KDF-Podatki. Wybierzemy wtedy najwygodniejszy dla Ciebie sposób rozliczenia i ustalimy jakie dokumenty będą potrzebne w Twoim przypadku. Zazwyczaj cały proces składa się z następujących etapów:

 • Dostarczenie naszemu konsultantowi niemieckiej karty podatkowej i informacji o dochodach spoza Niemiec w celu dokonania bezpłatnej kalkulacji zwrotu podatku. Można to zrobić za pomocą wiadomości e-mail lub dostarczając osobiście dokumenty do biura. Możliwe, że do prawidłowej kalkulacji w indywidualnych przypadkach konieczne będą dodatkowe dane.
 • Następnie, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, musisz rozliczyć się z zagranicznych dochodów w polskim urzędzie skarbowym na PIT36/ZG i uzyskać zaświadczenie o dochodach UE/EOG. Złożenie PIT36/ZG możesz zlecić również naszym konsultantom.
 • Posiadając już wymagane dokumenty przygotujemy resztę formularzy, które trzeba będzie podpisać i dołączyć do deklaracji podatkowej wysyłanej do niemieckiego urzędu skarbowego. Możemy wysłać je do podpisu pocztą lub przygotować na miejscu w oddziale.
 • Dalej komplet dokumentów wysyłany jest do sprawdzenia i opracowania w naszej kancelarii i proces zamyka wysyłka deklaracji podatkowej do urzędu.

Jeśli masz dodatkowe pytania, zapraszamy do kontaktu! Chętnie odpowiemy i pomożemy na każdym etapie rozliczenia. Zajmujemy się odzyskiwaniem nadpłaconego podatku z zagranicy od wielu lat i na bieżąco śledzimy wszelkie zmiany, co daje nam niezastąpione doświadczenie do uzyskania jak najkorzystniejszych zwrotów podatku dla naszych klientów.

Nawigacja

DARMOWA WYCENA

 • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.

ZOBACZ TAKŻE

Przyjdź do nas

Informacje ze Świata podatków

Zwrot podatku z Niemiec - najczęstsze pytania forum

Zwrot podatku z Niemiec – kalkulator podatku online

Chcesz wiedzieć jaki zwrot podatku Ci przysługuje ? Skontaktuj się z jednym z naszym biur, przygotujemy bezpłatną kalkulacje

Do rozliczenia podatkowego w Niemczech będziesz potrzebował zaświadczenia UE/EOG. Jest dokumentem, który potwierdza Twoje dochody w kraju zamieszkania Twojej rezydencji. Aby uzyskać to zaświadczenie, należy wystąpić z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o dochodach do zagranicznego organu podatkowego. Właściwym Urzędem Skarbowym do wydania tego zaświadczenia jest urząd wg miejsca Twojego zamieszkania.

Poniżej przedstawiamy ogólny przewodnik, jak pozyskać to zaświadczenie:

 1. Wizyta w Urzędzie Skarbowym: Zgłoś się do lokalnego Urzędu Skarbowego, z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o dochodach do zagranicznego organu podatkowego. W tym celu warto umówić się na wizytę w Urzędzie Skarbowym za pośrednictwem portalu internetowego, wybierając opcję umów wizytę w US

 2. Wypełnienie formularza: Wypełnij formularz, podając swoje dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, data urodzenia, miejscu zamieszkania oraz informacje o swoim dochodach.

 3. Do wniosku załącz potwierdzenie opłaty skarbowej na numer rachunku Urzędu Miasta właściwego dla danego Urzędu Skarbowego

 4. Oczekiwanie na zaświadczenie: Po pozytywnej ocenie Twojej prośby otrzymasz zaświadczenie UE/EOG, w terminie 7 dni.

Pamiętaj, jeśli wnioskuje o wspólne rozliczenie małżonków, na zaświadczeniu należy uwzględnić dochody oboje małżonków.

Przed złożeniem wniosku zawsze warto upewnić się, że masz wszystkie niezbędne dokumenty i informacje przed wizytą w Urzędzie Skarbowym, aby uniknąć opóźnień w procesie. Procedury mogą się zmieniać, dlatego zalecam kontakt z Urzędem Skarbowym  lub sprawdzenie oficjalnej strony Ministerstwa Finansów Twój E-Pit, aby zweryfikować swoją sytuację rozliczeniową.

W Niemczech obowiązuje 6 klas podatkowych. Więcej na temat przeczytasz w naszym oddzielnym artykule Klasy podatkowe w Niemczech – objaśnienie

Możliwość odliczenia kosztów podwójnego gospodarstwa domowego, może mieć wpływ na znaczne oszczędności podatkowe. Więcej co można odliczyć od podatku, przeczytasz w naszym odrębnym artykule: Podwójne gospodarstwo domowe w Niemczech – kiedy możemy odliczyć koszty od podatku?

O co chodzi z „Lohnsteuerbescheinigung„. Co to takiego i dlaczego jest ważne? Aby poznać wszystkie istotne informacje na ten temat zapraszamy do naszego artykułu który znajdziesz tutaj.

Kto wypłaca zwrot podatku za pracę w Niemczech ? To jedno z częstych pytań jakie słyszymy. Czy zwrot podatku nie zaszkodzi pracodawcy ? A więc nie martw się.  Zwrot podatku nie szkodzi Twojemu pracodawcy, ponieważ wypłacany jest przez niemiecki urząd podatkowy Finanzamt  z zaliczek na podatek potrąconych z wynagrodzenia.

Rozliczenie PITu Niemcy to temat, który często pojawia się wśród osób pracujących za granicą. Osoby, które pracują w Niemczech, ale są rezydentami podatkowymi w Polsce, muszą dokładnie zapoznać się z procedurami rozliczenia swojego podatku dochodowego. Proces ten jest dość skomplikowany, ale warto wiedzieć, że istnieją umowy międzynarodowe między Polską a Niemcami, które regulują tę kwestię i pozwalają uniknąć podwójnego opodatkowania. Warto skorzystać z pomocy profesjonalnego doradcy lub korzystać z dostępnych narzędzi online, które ułatwią rozliczenie PITu Niemcy i umożliwią prawidłowe rozliczenie w Polsce. Niezależnie od tego, gdzie pracujemy, rozliczenie podatkowe jest istotnym obowiązkiem, który warto wykonać starannie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozliczanie podatku, gdy mąż pracuje w Niemczech, a ja pozostaję w Polsce, może być wyzwaniem, ale również wiąże się z pewnymi korzyściami. Istotnym aspektem jest ustalenie, gdzie ma miejsce nasze miejsce zamieszkania podatkowego.

Jeśli jesteśmy rezydentami polskimi, to nasze dochody zagraniczne, czyli zarobki męża, podlegają rozliczeniu w Polsce z uwzględnieniem postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarta pomiędzy Polską a Niemcami. Warto skonsultować się z ekspertem podatkowym, aby dokładnie określić, jakie korzyści podatkowe można wykorzystać w takiej sytuacji. Najważniejsze to być dobrze przygotowanym do rozliczenia podatku i być świadomym obowiązków podatkowych w obu krajach.

Dostępne metody otrzymywania zwrotu podatku z Niemiec to przede wszystkim:

 1. Przelew bankowy: Zwrot podatku może być przekazywany na konto bankowe wnioskującego.

 2. Czek pocztowy: Możliwe jest otrzymywanie zwrotu podatku w formie czeku pocztowego.

 3. Wypłata gotówkowa: W niektórych przypadkach można odbierać zwrot podatku bezpośrednio w kasie urzędu skarbowego.

Metoda otrzymywania zwrotu podatku może zależeć od indywidualnych preferencji i wyboru wnioskującego oraz od przepisów podatkowych obowiązujących w danym okresie.

Stawki podatkowe w Niemczech zależą od poziomu dochodów i wynoszą 0%, 14%, 24%, 42%, lub 45%. Wyższy poziom dochodu może skutkować wyższą stawką podatkową, co wpływa na obliczenie zwrotu podatku, który może być niższy w przypadku wyższej stawki podatkowej.

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób podejmuje pracę za granicą, w tym także w Niemczech. Jednak poza korzyściami wynikającymi z pracy za granicą, warto również poznać system świadczeń socjalnych, który może przysługiwać pracownikom. Jednym z takich systemów jest SOKA-BAU, niemiecka kasa urlopowa. W tym artykule przybliżymy, czym jest SOKA-BAU, jakie są jej korzyści, oraz jak można złożyć wniosek o te świadczenia.

Czym jest SOKA-BAU?

SOKA-BAU, czyli „Sozialkasse des Baugewerbes”, to niemiecka kasa urlopowa skupiająca się na pracownikach z branży budowlanej. Jej celem jest zapewnienie pracownikom budowlanym świadczeń w postaci urlopów, a także wsparcie finansowe w sytuacjach, gdy pracownik nie może pracować z powodu choroby czy też emerytury. Jest to rodzaj ubezpieczenia społecznego, które gromadzi środki od pracodawców i pracowników, aby zapewnić wsparcie w razie potrzeby.

Jak złożyć wniosek o świadczenia z SOKA-BAU?

Jeśli pracujesz w Niemczech w branży budowlanej, masz prawo ubiegać się o świadczenia z SOKA-BAU. Aby to zrobić, musisz zgłosić się do tej organizacji i złożyć odpowiedni wniosek. Wniosek ten może być złożony zarówno przez pracownika, jak i pracodawcę. Warto zaznaczyć, że istnieją różne rodzaje świadczeń oferowanych przez SOKA-BAU, w tym urlopy, świadczenia zdrowotne czy emerytury, więc ważne jest, aby dokładnie określić, na jakie świadczenie się ubiegasz.

Korzyści korzystania z usług eksperta KDF-Podatki

Proces związany z złożeniem wniosku o świadczenia z SOKA-BAU może być czasochłonny i skomplikowany, szczególnie jeśli nie znasz niemieckiego systemu ubezpieczeń społecznych. Dlatego warto skorzystać z usług ekspertów, takich jak KDF-Podatki. Specjaliści z tej firmy posiadają wiedzę i doświadczenie w obszarze zagranicznych świadczeń socjalnych, w tym SOKA-BAU. Pomogą ci w zrozumieniu procesu, zbiorą niezbędne dokumenty i złożą wniosek w twoim imieniu, co znacznie ułatwi ci korzystanie z niemieckich świadczeń socjalnych.

Podsumowując, SOKA-BAU to ważna instytucja zapewniająca wsparcie pracownikom budowlanym w Niemczech. Aby skorzystać z tych świadczeń, warto poznać proces składania wniosku i ewentualnie skorzystać z pomocy ekspertów takich jak KDF-Podatki, aby zapewnić sobie płynność w otrzymywaniu świadczeń z niemieckiej kasy urlopowej.

Cookie

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.