Podwójne gospodarstwo domowe w Niemczech – kiedy możemy odliczyć koszty od podatku?

podwójne gospodarstwo domowe w niemczech kdf-podatki

Kto może odliczyć koszty prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego od podatku dochodowego w Niemczech?

W niemieckim systemie podatkowym istnieje możliwość odliczenia kosztów związanych z prowadzeniem podwójnego gospodarstwa domowego (Doppelte Haushaltsführung) od podatku. Odliczenie to dotyczy sytuacji, w których podatnik utrzymuje dwa oddzielne miejsca zamieszkania ze względu na pracę, której miejsce wykonywania znajduje się w zbyt dużej odległości na regularne dojazdy z domu.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby móc skorzystać z odliczenia?

Niemiecki urząd skarbowy uzna fakt prowadzenia podwójnego gospodarstwa w niemieckim rozliczeniu podatkowym, tylko jeśli spełnione będą następujące warunki:

 • Prowadzisz dwa gospodarstwa domowe, z których jedno stanowi Twoje centrum życiowe a drugie utrzymujesz z powodów zawodowych.
 • Pierwsze miejsce zamieszkania znajduje się zbyt daleko od pierwszego miejsca pracy, by regularnie do niego dojeżdżać (zwykle ponad 50 km), z kolei drugie miejsce zamieszkania jest w niewielkiej odległości od miejsca wykonywania pracy (do 50 km, możliwe są wyjątki) co pozwala na krótkie dojazdy lub nawet ich brak.
 • Oba gospodarstwa domowe są urządzone zgodnie z potrzebami życiowymi i zdatne do zamieszkania.
 • Ponosisz koszty utrzymania obu domostw (w tym więcej niż 10% kosztów generowanych przez pierwsze miejsce zamieszkania).
 • Potrafisz udokumentować poniesione koszty utrzymania obydwu gospodarstw domowych.
 • Posiadasz w Niemczech status podatnika nieograniczonego (praca powyżej 183 dni lub 90% dochodów pochodzących z Niemiec).

Warto również wspomnieć, że dom czy mieszkanie będące centrum życiowym podatnika może należeć lub być wynajmowane przez jego małżonkę/małżonka i nadal odpis z tytułu podwójnego gospodarstwa zostanie uznany. Nie akceptowana jest jednak sytuacja, gdy oboje małżonków przeniosło się na stałe do miejsca zamieszkania związanego z pracą, a pierwsze gospodarstwo domowe pozostaje nieużywane lub odwiedzane okazjonalnie. Natomiast w przypadku gdy osoba niebędąca w związku małżeńskim poda za swoje pierwsze miejsce zamieszkania dom rodzinny, który należy do rodziców i nie ponosi z tytułu jego utrzymania żadnych kosztów, nie będzie podstaw do przyznania ulgi. Nie uznaje się też za odrębne gospodarstwo domowe lokum utrzymywanego w celu okazjonalnych wizyt lub pobytów wakacyjnych.

W jaki sposób udokumentować utrzymywanie podwójnego gospodarstwa?

Podstawowymi dowodami na sam fakt posiadania dwóch gospodarstw domowych i ponoszonych w związku z nimi kosztów będą:

 • Umowa najmu mieszkania/pokoju po stronie niemieckiej i w kraju lub wypis z księgi wieczystej czy inne potwierdzenie własności mieszkania w Niemczech i w kraju (bez względu na formę trzeba udokumentować najem/własność obu miejsc).
 • Rachunki za czynsz i opłaty eksploatacyjne po obu stronach lub wyciągi z konta bankowego z opłatami za mieszkania,
 • Dołączyć należy też rachunki lub faktury z tytułu innych kosztów (np. miejsce parkingowe, sprzątanie), jeśli chce się je odliczyć.

Często w ramach opisywanej ulgi odlicza się koszty przejazdów między dwoma miejsce zamieszkania, zwłaszcza jeśli nie były dofinansowane przez pracodawcę. Udokumentować je można poprzez rozpisanie odpowiedniego druku kilometrówki z załączonymi kopiami dowodu rejestracyjnego auta i prawa jazdy, jeśli dojeżdżało się autem lub biletami w przypadku komunikacji publicznej.

Co można odliczyć w ramach ulgi za prowadzenie podwójnego gospodarstwa domowego?

Uldze podatkowej podlegają wydatki związane z utrzymywaniem drugiego lokalu mieszkalnego, wynajętego lub nabytego z powodów wykonywanej pracy. Mogą to być:

 • Opłaty za czynsz,
 • Opłaty eksploatacyjne (prąd, gaz, woda, ogrzewanie, media),
 • Koszty sprzątania,
 • Opłata za miejsce parkingowe,
 • Koszty ubezpieczenia drugiego mieszkania,
 • Koszty niezbędnego umeblowania,
 • Koszty podróży między pierwszym a drugim miejscem zamieszkania.

Trzeba przy tym pamiętać, że maksymalna miesięczna suma do odliczenia kosztów zakwaterowania (płaconych raz w miesiącu lub w regularnych ratach) nie może przekroczyć 1000 Euro, co w skali roku daje 12000 Euro. Jeśli mieszkanie jest dzielone np. przez dwóch lokatorów, to każdemu z nich przysługuje połowa poniesionych wydatków do odliczenia. Koszty przejazdów obliczane są z kolei na zasadzie ryczałtu po takich samych stawkach jak ulga Pendlerpauschale, czyli za pierwsze 20 km 0,30 Euro i za każdy następny km 0,35 Euro w 2021 roku i 0,38 Euro w 2022 roku (i kolejnych). W przypadku gdy wystąpią wydatki związane z wyposażeniem drugiego lokalu, nie mogą umownie przekroczyć 5000 Euro.

W jaki sposób zastosowanie odliczenie podwójnego gospodarstwa wpływa na rozliczenie podatku?

Jaki więc realny wpływ na rozliczenie podatkowe ma ulga Doppelte Haushaltsführung? Przede wszystkim należy pamiętać, że odliczeniu podlega tylko część wydatków realnie poniesionych przez podatnika na utrzymanie drugiego miejsca zamieszkania. Jeśli więc np. pracodawca pokrywał część kosztów z tego tytułu, to odliczyć można będzie tylko nadwyżkę. Sprawdzić, czy i ile pracodawca dofinansował pracownikowi te wydatki, można na karcie podatkowej (Lohnsteuerbescheinigung – niemiecki odpowiednik naszego PIT-11, czyli roczne zestawienie podatkowe) w pozycji 21.

W praktyce odliczenie kosztów podwójnego gospodarstwa wpłynie na obniżenie opodatkowanych dochodów z Niemiec a tym samym na naliczenie niższego należnego podatku i większy zwrot z jego nadpłaty. Jeśli więc z kalkulacji podstawowego rozliczenia wychodzi stosunkowo niski zwrot z wysokiej zaliczki na podatek, po zastosowaniu ulgi na podwójne gospodarstwo można znacząco tę kwotę podnieść, a przy odpowiednio wysokich odliczanych kosztach nawet odzyskać cały zapłacony podatek.

Podsumowując, Niemcy umożliwiają odliczenie kosztów podwójnego gospodarstwa domowego od podatku dochodowego, co stanowi korzystne rozwiązanie dla podatników utrzymujących dwa oddzielne miejsca zamieszkania z powodu pracy. Ta ulga podatkowa może prowadzić do obniżenia podatku oraz zwiększenia zwrotu nadpłaconego podatku. Jeśli spełniasz warunki i ponosisz koszty związane z utrzymaniem drugiego lokalu mieszkalnego, wynajętego lub nabytego ze względu na pracę, warto zapoznać się z możliwościami odliczenia podwójnego gospodarstwa domowego. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie KDF-Podatki.

Dzięki temu rozwiązaniu można skutecznie zmniejszyć opodatkowane dochody i zyskać większy zwrot z nadpłaconego podatku. Sprawdź, czy spełniasz wymagane kryteria i jakie dokładnie koszty możesz odliczyć w ramach tej ulgi. Pamiętaj, że odliczenie dotyczy tylko rzeczywistych kosztów poniesionych przez podatnika, a nie pokrytych przez pracodawcę. Skorzystanie z ulgi na podwójne gospodarstwo domowe może mieć znaczący wpływ na twoje rozliczenie podatkowe i finanse.

Nie wahaj się zapoznać z możliwościami odliczenia podwójnego gospodarstwa domowego, ponieważ może to prowadzić do korzystnych efektów finansowych. Odzyskanie części lub całości zapłaconego podatku może być realne dzięki tej uldze podatkowej. Przeanalizuj swoją sytuację i skonsultuj się z ekspertami podatkowymi, aby wykorzystać te możliwości w pełni.

Pamiętaj, że dokładne informacje i wytyczne dotyczące odliczeń podatkowych związanych z podwójnym gospodarstwem domowym znajdziesz na stronie KDF-Podatki.

UDOSTĘPNIJ

Nawigacja

DARMOWA WYCENA

 • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.

ZOBACZ TAKŻE

Przyjdź do nas

Informacje ze Świata podatków

Cookie

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.