Zasiłek Rodzinny z Austrii – Familienbeihilfe

Zasiłek Rodzinny z Austrii – Familienbeihilfe jest coraz częściej pobieranym świadczeniem socjalnym przez Polaków. Każdy kto legalnie pracuje w Austrii może starać się o Familienbeihilfe.

Zasiłki rodzinne w Austrii przyznawane są niezależnie od zatrudnienia lub wysokości dochodów. Bardzo ogólnie można by powiedzieć, że prawo do otrzymania świadczenia posiadają:

  • osoby będące obywatelami austriackimi
  • obywatele Unii Europejskiej oraz Szwajcarii

Prawo do zasiłku rodzinnego dla dziecka lub dzieci przysługuje osobom posiadającym stałe miejsce pobytu w Austrii  i żyją z dzieckiem w tym samym gospodarstwie domowym. O zasiłek rodzinny może starać się  każda osoba spełniająca powyższe warunki.

 • Akty urodzenia dzieci – na druku unijnym
 • Akt małżeństwa – na druku unijnym
 • Zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu w Polsce ( z tłumaczeniem przysięgłym)
 • Zaświadczenie o zameldowaniu w Austrii
 • Zaświadczenie o pobieraniu/ nie pobieraniu zasiłku rodzinnego w Polsce (z tłumaczeniem przysięgłym)
 • Zaświadczenie ze szkoły o kontynuacji nauki (z tłumaczeniem przysięgłym)
 • Kserokopia karty ubezpieczeniowej e-Card
 • Numer konta
 • Uzupełniony druk danych
 • Podpisany druk umowy zlecenia

O zasiłek rodzinny można starać się na dwa sposoby: W przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony – w każdym momencie pracy. W przypadku pracy sezonowej, korzystniej jest ubiegać się o świadczenie po zamknięciu roku.

Prawo do wypłacania Familienbeihilfe istnieje zasadniczo do ukończenia 24 roku życia. W wyjątkowych przypadkach, pieniądze mogą zostać przyznane aż do ukończenia 25 roku życia.

Jeżeli dziecko ukończyło 18 lat i osiąga dochody, można na nie w dalszym ciągu otrzymywać zasiłek rodzinny pod warunkiem, że jego łączny dochód nie przekroczy 9000 euro rocznie

Wysokość Familienbeihilffe od 2016  wygląda następująco:

 • Od Narodzenia – 111,80 Euro
 • Od lat 3 – 119,60 Euro
 • Od lat 10 – 138,80 Euro
 • Od lat 19 – 162,00 Euro

Wysokość Familienbeihilffe od 2018  wygląda następująco:

 • Od Narodzenia – 114,00  Euro
 • Od lat 3 – 121,90 Euro
 • Od lat 10 – 141,50 Euro
 • Od lat 19 – 165,10Euro

Wysokość Familienbeihilffe po 01-01-2019  wygląda następująco:

 • Od Narodzenia – 57,57 Euro
 • Od lat 3 – 61,56 Euro
 • Od lat 10 – 71,46 Euro
 • Od lat 19 – 83,38 Euro

Na dzieci niepełnosprawne można otrzymać dotację do zasiłku rodzinnego. Dotacja dla dziecka ze znacznym stopniem niepełnosprawności wynosi 150,00 euro miesięcznie.

O Familienbeihilfe można wnioskować do 5 lat wstecz. Ważne jest, aby w okresie, za który Państwo się ubiegacie, odprowadzane były składki na ubezpieczenie w Austrii.

Czas oczekiwania na przyznanie świadczenia wynosi średnio około 6 miesięcy.

Nawigacja

DARMOWA WYCENA

 • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.

ZOBACZ TAKŻE

Przyjdź do nas

Informacje ze Świata podatków

Cookie

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.