Zasiłek Rodzinny z Austrii – Familienbeihilfe

Czy wiesz, że Austria oferuje różnorodne wsparcie finansowe dla rodzin? Jednym z najważniejszych świadczeń jest Familienbeihilfe, czyli zasiłek rodzinny. W tym artykule dowiesz się, jak działa ten zasiłek, kto może się o niego ubiegać, jakie są korzyści i jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać ten rodzaj wsparcia.

Familienbeihilfe zasiłek na dziecko w Austrii KDF-Podatki

Familienbeihilfe – Co to jest ?

Familienbeihilfe to rodzaj wsparcia finansowego dla rodzin w Austrii. Jest to jedno z najważniejszych świadczeń oferowanych przez austriacki system podatkowy. Celem Familienbeihilfe jest pomaganie rodzinom w opiece nad dziećmi i pomocy w pokryciu kosztów związanych z wychowaniem potomstwa.

Kto może otrzymać Familienbeihilfe ?

Familienbeihilfe jest dostępne dla rodziców lub opiekunów dziecka, którzy mają legalne zameldowanie w Austrii. Aby zakwalifikować się do tego wsparcia, dziecko musi mieć mniej niż 18 lat i być wychowywane przez rodzica lub opiekuna, który posiada odpowiednie zezwolenie na pobyt w Austrii.

Wysokość Familienbeihilfe

Wysokość Familienbeihilfe zależy od kilku czynników, takich jak liczba dzieci w rodzinie oraz wiek dzieci. Im więcej dzieci, tym wyższe wsparcie finansowe. Dodatkowo, świadczenie to może być podwyższane w zależności od sytuacji życiowej rodziny, np. w przypadku dzieci z niepełnosprawnością.

Jak ubiegać się o Familienbeihilfe ?

Aby otrzymać Familienbeihilfe, rodzice muszą złożyć odpowiedni wniosek do austriackiej instytucji podatkowej – Finanzamt. Można to zrobić osobiście lub za pośrednictwem internetu. Ważne jest, aby złożyć wniosek jak najszybciej po narodzinach dziecka lub po przeprowadzce do Austrii, aby otrzymać pełne świadczenie za cały okres uprawniający.

Warunki i wymagania

Zanim złożysz wniosek o Familienbeihilfe, warto poznać podstawowe warunki i wymagania, które musisz spełnić, aby zakwalifikować się do tego wsparcia. Oto kilka kluczowych punktów:

1. Meldunek w Austrii

Aby ubiegać się o Familienbeihilfe, musisz posiadać legalne zameldowanie w Austrii. Jest to podstawowy wymóg, który musisz spełnić, aby zakwalifikować się do tego rodzaju wsparcia finansowego.

2. Wiek dziecka

Familienbeihilfe jest dostępne dla dzieci w wieku poniżej 18 lat. Jeśli twoje dziecko osiągnęło pełnoletniość, świadczenie to przestaje obowiązywać, chyba że spełnione są określone wyjątki, np. w przypadku niepełnosprawności dziecka.

3. Rodzaj opieki

Aby zakwalifikować się do Familienbeihilfe, musisz być opiekunem prawnym dziecka lub pełnić rolę rodzica. Opieka musi być uznana przez odpowiednie organy, np. jeśli jesteś babcią, dziadkiem lub opiekunem prawnym, możesz spełniać wymogi do otrzymania świadczenia.

4. Dochód rodzinny

Wysokość Familienbeihilfe może być uzależniona od dochodów rodziny. Oznacza to, że jeśli osiągasz wyższe dochody, świadczenie może być niższe lub może nie przysługiwać w ogóle. Z drugiej strony, rodziny o niższych dochodach mogą otrzymać większe wsparcie.

Poziomy wsparcia w zależności od liczby dzieci

Familienbeihilfe jest oferowane w różnych poziomach, w zależności od liczby dzieci w rodzinie. Oto podział wsparcia w zależności od liczby dzieci:

1. Dziecko jedno

W przypadku jednego dziecka rodzice otrzymują podstawową kwotę Familienbeihilfe, która jest niższa niż w przypadku rodzin z większą liczbą dzieci.

2. Dzieci dwoje

Rodziny z dwójką dzieci otrzymują wyższe wsparcie finansowe niż rodziny z jednym dzieckiem.

3. Dzieci troje i więcej

Największe wsparcie finansowe przysługuje rodzinom z trójką i więcej dzieci. Austria stawia na wspieranie większych rodzin, aby pomóc im w opiece nad potomstwem.

Familienbeihilfe podsumowanie - forum

Familienbeihilfe, czyli zasiłek rodzinny, to ważne wsparcie finansowe dla rodzin w Austrii. Świadczenie to ma na celu pomóc rodzicom w opiece nad dziećmi i pokryciu kosztów związanych z wychowaniem. Aby otrzymać Familienbeihilfe, musisz spełnić określone wymagania, takie jak legalne zameldowanie w Austrii, opieka nad dzieckiem

Zasiłki rodzinne w Austrii przyznawane są niezależnie od zatrudnienia lub wysokości dochodów. Bardzo ogólnie można by powiedzieć, że prawo do otrzymania świadczenia posiadają:

  • osoby będące obywatelami austriackimi
  • obywatele Unii Europejskiej oraz Szwajcarii

Prawo do zasiłku rodzinnego dla dziecka lub dzieci przysługuje osobom posiadającym stałe miejsce pobytu w Austrii  i żyją z dzieckiem w tym samym gospodarstwie domowym. O zasiłek rodzinny może starać się  każda osoba spełniająca powyższe warunki.

 • Akty urodzenia dzieci – na druku unijnym
 • Akt małżeństwa – na druku unijnym
 • Zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu w Polsce ( z tłumaczeniem przysięgłym)
 • Zaświadczenie o zameldowaniu w Austrii
 • Zaświadczenie o pobieraniu/ nie pobieraniu zasiłku rodzinnego w Polsce (z tłumaczeniem przysięgłym)
 • Zaświadczenie ze szkoły o kontynuacji nauki (z tłumaczeniem przysięgłym)
 • Kserokopia karty ubezpieczeniowej e-Card
 • Numer konta
 • Uzupełniony druk danych
 • Podpisany druk umowy zlecenia

O zasiłek rodzinny można starać się na dwa sposoby: W przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony – w każdym momencie pracy. W przypadku pracy sezonowej, korzystniej jest ubiegać się o świadczenie po zamknięciu roku.

Prawo do wypłacania Familienbeihilfe istnieje zasadniczo do ukończenia 24 roku życia. W wyjątkowych przypadkach, pieniądze mogą zostać przyznane aż do ukończenia 25 roku życia.

Jeżeli dziecko ukończyło 18 lat i osiąga dochody, można na nie w dalszym ciągu otrzymywać zasiłek rodzinny pod warunkiem, że jego łączny dochód nie przekroczy 9000 euro rocznie

Wysokość Familienbeihilffe od 2016  wygląda następująco:

 • Od Narodzenia – 111,80 Euro
 • Od lat 3 – 119,60 Euro
 • Od lat 10 – 138,80 Euro
 • Od lat 19 – 162,00 Euro

Wysokość Familienbeihilffe od 2018  wygląda następująco:

 • Od Narodzenia – 114,00  Euro
 • Od lat 3 – 121,90 Euro
 • Od lat 10 – 141,50 Euro
 • Od lat 19 – 165,10Euro

Wysokość Familienbeihilffe po 01-01-2019  wygląda następująco:

 • Od Narodzenia – 57,57 Euro
 • Od lat 3 – 61,56 Euro
 • Od lat 10 – 71,46 Euro
 • Od lat 19 – 83,38 Euro

Na dzieci niepełnosprawne można otrzymać dotację do zasiłku rodzinnego. Dotacja dla dziecka ze znacznym stopniem niepełnosprawności wynosi 150,00 euro miesięcznie.

O Familienbeihilfe można wnioskować do 5 lat wstecz. Ważne jest, aby w okresie, za który Państwo się ubiegacie, odprowadzane były składki na ubezpieczenie w Austrii.

Czas oczekiwania na przyznanie świadczenia wynosi średnio około 6 miesięcy.

Nawigacja

DARMOWA WYCENA

 • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.

ZOBACZ TAKŻE

Przyjdź do nas

Informacje ze Świata podatków

Cookie

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.