Niemiecki Kindergeld Zasiłek Rodzinny Ile Wynosi Dokumenty

Kindergeld to zasiłek rodzinny, z którego mogą skorzystać osoby posiadające nieograniczony obowiązek podatkowy, prowadzące tam działalność gospodarczą lub pracujące na terytorium Niemiec. Kindergeld jest zasiłkiem na dziecko, to niemiecki odpowiednik polskiego zasiłku rodzinnego oraz świadczenia Rodzina 500 Plus. Biorąc pod uwagę, jak wielu naszych rodaków pracuje na terenie Niemiec, Kindergeld to świadczenie, z którego korzysta wiele polskich rodzin. W tym miejscu dowiesz się, jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać Kindergeld, a także, jak wnioskować o przyznanie tego świadczenia.

Fotografia przedstawia malutkie, różowe skarpetki dziecięce leżące na jasnym tle. Wokół skarpetek porozrzucane są banknoty euro o nominałach 10, 20 i 50 euro. Widać kilka banknotów każdego nominału, ułożonych w nieładzie wokół skarpetek. Zdjęcie nawiązuje do zasiłków i świadczeń finansowych przeznaczonych dla dzieci, takich jak niemiecki Kindergeld.

Czym jest Kindergeld?

Kindergeld to nazwa niemieckiego zasiłku rodzinnego przyznawanego osobom pracującym na terenie Niemiec. Mogą się o niego ubiegać osoby posiadające pod swoją opieką dzieci. Z perspektywy Polaków pracujących w Niemczech kluczową kwestią jest to, że świadczenie Kindergeld mogą pobierać także obcokrajowcy, choć konieczne jest spełnienie kilku określonych warunków. Jednocześnie, świadczenie można pobierać jednocześnie z polskim odpowiednikiem, zasiłku rodzinnego oraz świadczeniem Rodzina 500 Plus.

Niemcy to jeden z najpopularniejszych kierunków migracyjnych dla osób, które szukają lepiej płatnej pracy. Wielu Polaków decyduje się na znalezienie pracy lub założenie firmy w kraju naszych zachodnich sąsiadów. Co za tym idzie, Kindergeld to świadczenie cieszące się dużą popularnością także w naszym kraju. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że w ostatnich latach zaostrzono przepisy związane z przyznawaniem tego świadczenia. Pomocnym rozwiązaniem może być skorzystanie z usług firmy pośredniczącej, która będzie reprezentować osobę w urzędach, wnioskując o przyznanie świadczenia.

Komu przysługuje zasiłek rodzinny?

Przejdźmy do kluczowej kwestii, a zatem do tego, kto może pobierać pieniądze w ramach świadczenia Kindergeld. O świadczenie mogą ubiegać się osoby: zatrudnione na terenie Niemiec, prowadzące w tym kraju działalność gospodarczą posiadające nieograniczony obowiązek podatkowy lub podlegające pod ubezpieczenie społeczne. Co ważne, nieograniczony obowiązek podatkowy obejmuje osoby, które przepracowały na terenie Niemiec przynajmniej 183 dni. Świadczenie jest wypłacane na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat. Jeśli dziecko kontynuuje naukę, wówczas świadczenie można pobierać do momentu, aż dziecko osiągnie wiek 25 lat. Istnieje również możliwość otrzymywania Kindergeld dla dzieci w wieku 18 – 21 lat, o ile nie pracują i są zgłoszone w urzędzie pracy jako bezrobotne i poszukujące pracy.

Świadczenie Kindergeld przysługuje na dzieci biologiczne, dzieci adoptowane i przysposobione oraz takie, które zostały na stałe włączone do gospodarstwa domowego. W związku z tym świadczenie będzie obejmować dzieci formalnego partnera lub współmałżonka z innego związku, a także wnuki, jeśli to dziadkowie sprawują nad nimi formalną opiekę. Warunkiem jest wspólny meldunek dzieci oraz ich prawnych opiekunów spełniających warunki potrzebne do wnioskowania o Kindergeld. Istnieje także możliwość pobierania świadczenia na dzieci zameldowane w Polsce. Liczba dzieci to czynnik, który decyduje o wysokości Kindergeld.

Ile wynosi zasiłek rodzinny Kindergeld?

Na przestrzeni lat Kindergeld było systematycznie podnoszone. Wysokość świadczenia od 1 stycznia 2023 r. to 250 euro na każde dziecko.

Reasumując, rodziny posiadające na utrzymywaniu dzieci będą otrzymywały 250 euro miesięcznie na każde dziecko. Kindergeld jest zatem dwukrotnie wyższe od świadczenia Rodzina 500 Plus, z którego można korzystać w Polsce. Z perspektywy osób zatrudnionych w Niemczech bardzo istotną kwestią jest to, że oba świadczenia można ze sobą łączyć, po spełnieniu określonych warunków.

Świadczenie Rodzina 500 plus a Kindergeld

Odpowiednikiem Kindergeld w Polsce jest świadczenie Rodzina 500 Plus. Osoby korzystające z tego programu bardzo często pytają o to, czy można się ubiegać o Kindergeld korzystając już z programu 500 Plus. Otóż tak, istnieje taka możliwość. Jednakże takie osoby mają prawny obowiązek poinformowania o tym niemiecki urzęd. W tej sytuacji, świadczenie Kindergeld zostanie pomniejszone o kwotę świadczenia pobieranego w Polsce.

Warto zwrócić tutaj uwagę, że nie mamy możliwości wyboru, które świadczenia chcemy pobierać. Należy przyjrzeć się przepisom dotyczących koordynacji systemów zabezpieczeń społecznych, które regulują tzw. kraj pierwszeństwa do wypłaty świadczeń i zobowiązują drugi kraj do wypłaty dodatku deferencyjnego w przypadku gdy w kraju pierwszeństwa świadczenia na dzieci są w niższej kwocie jak w tym drugim kraju.

Jakie dokumenty są potrzebne do wniosku o przyznanie Kindergeld?

Fotografia przedstawia banknot 100 euro, niebieski długopis oraz wniosek o przyznanie niemieckiego zasiłku rodzinnego kindergeld. Banknot i dokument leżą na jasnym blacie, a obok nich znajduje się długopis. Zdjęcie nawiązuje do tematyki niemieckich świadczeń rodzinnych kindergeld i procesu składania wniosku o ich przyznanie.

Osoby ubiegające się o świadczenie Kindergeld w Niemczech muszą zadbać o komplet niezbędnych dokumentów. To podstaw do szybkiego załatwienia sprawy. Oto wykaz dokumentów, które warto skompletować przed wizytą w urzędzie:

dotyczące zatrudnienia w Niemczech

dotyczące stanu rodzinny

dotyczące świadczeń rodzinnych, wychowawczych wypłaconych w Polsce

Powyższe dokumenty należy dołączyć do prawidłowo wypełnionego formularza wniosku o przyznanie świadczenia Kindergeld. Możesz skorzystać z usług firm pośredniczących, które będą Cię reprezentować w urzędzie. To duże udogodnienie dla osób, które nie znają języka lub chcą mieć pewność, że cały proces formalny przebiegnie poprawnie i bez żadnych trudności.

Kiedy można złożyć wniosek o przyznanie świadczenia?

Z programu Kindergeld mogą skorzystać osoby, które rozpoczęły legalną pracę na terenie Niemiec i są w stanie udokumentować nieograniczony obowiązek podatkowy. W innym przypadku warto poczekać przynajmniej pół roku od rozpoczęcia zatrudnienia. Zasiłek może być wypłacony z mocą wsteczną, ale maksymalnie do sześciu miesięcy wstecz od otrzymania wniosku. Wniosek wraz a kompletem dokumentów należy złożyć w Kasie Świadczeń Rodzinnych (Familienkasse) drogą elektroniczną, pocztową, przez pełnomocnika lub osobiście. Decyzja o przyznaniu Kindergeld jest wydawana w terminie od 2 do 12 miesięcy. W tym czasie urząd może wysyłać zapytania odnośnie do sytuacji rodzinnej. Należy poinformować urząd o ewentualnych zmianach (utrata pracy, uzyskania zameldowania w Niemczech czy powrót do Polski).

Kindergeld podsumowanie

Świadczenie Kindergeld może skutecznie podnieść jakość życia rodzin mieszkających na stałe w Niemczech, jak również polskich rodzin, w których przynajmniej jeden rodzic bądź opiekun pracuje na terytorium Niemiec lub prowadzi działalność gospodarczą w tym kraju. Świadczenie to jest dwukrotnie wyższe od przyznawanego w Polsce świadczenia Rodzina 500 Plus. Osoby przyjmujące już pieniądze ze świadczenia 500 Plus również mogą starać się o Kindergeld, jednak w takiej sytuacji należy zawiadomić o czerpaniu korzyści z innego zaświadczenia. Wówczas, kwota przyznana przez Familienkasse, czyli Kasę Świadczeń Rodzinnych, będzie obniżona o kwotę innych świadczeń.

Kluczem do sukcesu jest skompletowanie niezbędnych dokumentów. W ten sposób można uniknąć ewentualnych opóźnień związanych z koniecznością dosyłania brakujących załączników. Dobrym rozwiązaniem może być skorzystanie z usług wykwalifikowanych firm zajmujących się doradztwem podatkowym i finansowym takich jak KDF-Podatki. Wówczas, taka firma może stać się Twoim pośrednikiem w kontaktach z niemieckimi urzędami. Firma złoży stosowny wniosek w Twoim imieniu, a jej wsparcie może pomóc w szybszym załatwieniu sprawy. W ten sposób dowiesz się również, jak uzyskać świadczenie Kindergeld z mocą wsteczną (do sześciu miesięcy wstecz od otrzymania wniosku). To bardzo ważne, biorąc pod uwagę, że decyzja o przyznaniu Kindergeld może zapaść nawet po 12 miesiącach oczekiwania.

Nawigacja

DARMOWA WYCENA

  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.

ZOBACZ TAKŻE

Przyjdź do nas

Informacje ze Świata podatków

Kindergeld forum najczęstsze pytania

Kindergeld jest świadczeniem rodzinnym wypłacanym osobom, które posiadają dzieci oraz posiadające legalne zatrudnienie lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie Niemiec.
W przypadku prowadzenia w Niemczech działalności gospodarczej (np. Gewerbe, GmbH, UG, GbR) świadczenie Kindergeld będzie wypłacane tylko za te miesiące w których udokumentowane jest wykonywanie działalności np. poprzez przedłożenie rachunku na każdy miesiąc pracy.
O zasiłek rodzinny może ubiegać się rodzic lub opiekun prawny dziecka. Zasiłek jest wypłacany bez względu na wysokość dochodów rodziców. 

Warunkiem otrzymania świadczenia jest posiadanie przez pracownika nieograniczonego obowiązku podatkowego na terenie Niemiec (wtedy wniosek rozpatrywany jest na podstawie ESTG), lecz jeśli podatnik nie posiada nieograniczonego obowiązku podatkowego, ale odprowadza składki na ubezpieczenie społeczne na terenie Niemiec również może starać się o świadczenie ( wtedy wniosek rozpatrywany jest na podstawie BKGG).

Zasiłek wypłacany jest: dzieci biologiczne, przysposobione , dzieci przyjęte do gospodarstwa domowego dzieci współmałżonka z innego związku, dzieci zarejestrowanego partnera życiowego, dzieci przybrane oraz wnuki, jeśli w trakcie wykonywanej pracy na terenie Niemiec i nieobecność rodziców, opiekunami są dziadkowie.

Świadczenie można pobierać na dziecko:
do 18 roku życia,
do 21 roku życia bez kontynuacji nauki, ale dziecko musi być zarejestrowane w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna,
do 25 roku życia jeśli dziecko kontynuuje naukę,
powyżej 25 roku życia jeśli niepełnosprawność dziecka została orzeczona przed 25 rokiem życia i nie jest w stanie samo się utrzymywać.

Prawo do Kindergeld dla dzieci, które ukończyły 18 lat i kontynuują naukę ustaje gdy:
pracują powyżej 20 godzin tygodniowo,
pracują przejściowo w wydłużonym czasie pracy (np. na pełen etat) powyżej dwóch miesięcy i w danym roku kalendarzowy przeciętny czas pracy przekracza 20 godzin tygodniowo,
zarabiają powyżej 450 € miesięcznie, kształcenie trwa mniej niż 10 godzin tygodniowo.

Wysokość świadczenia od 1 stycznia 2023 r. to 250 euro na każde dziecko

 

Kindergeld wypłacany jest co miesiąc na konto bankowe, które zostało podane przy składaniu wniosku. Daty przelewów są ustalane co roku przez Federalną Agencję Zatrudnienia (der Bundesagentur für Arbeit ). O terminie wypłaty informuje nas ostania cyfra numeru Kindergeld.

cyfry od 0 do 2 – tydzień pierwszy
cyfry od 3 – 7 – tydzień drugi, czasami początek trzeciego
cyfry od 8 do 9 –  tydzień trzeci, czasami początek czwartego

Objaśnienie numeru Kindergeld:

123FK456789

123 – cyfry te odpowiadają odpowiedzialnemu funduszowi rodzinnemu, każdy fundusz rodzinny ma swój własny numer
FK – dwie litery FK oznaczają „stały numer zasiłku na dziecko”
456789 – indywidualny numer zasiłku na dziecko osoby uprawnionej, ostatnia cyfra – termin wypłaty Kindergeld.

Ważne: przy komunikacji z Familienkasse należy podać cały numer zawierający wszystkie jedenaście znaków.

Świadczenia (również rodzinne) wypłacane na terenie Unii Europejskiej podlegają systemowi zabezpieczeń społecznych. Świadczenia przyznawane są według kraju pierwszeństwa.
W sytuacji gdy osoba pracuje na terenie Niemiec, a druga przebywa z dziećmi na terenie Polski i jest tutaj aktywna zawodowo to pierwszeństwo do wypłat jest w Polsce, natomiast jeśli nie byłaby aktywna zawodowo to krajem pierwszeństwa są Niemcy. W przypadku gdy osoba pracująca na terenie Niemiec zostaje tam oddelegowana przez polskiego pracodawcę i składki na ubezpieczenie społeczne są odprowadzane w Polsce to pierwszeństwo do wypłat zawsze będzie w Polsce.
Według ustawy o zabezpieczeniach społecznych nie można pobierać w dwóch krajach świadczeń, które są dla siebie bliźniacze. W przypadku gdy w kraju pierwszeństwa jest wypłacane świadczenie w pełnej kwocie, to w kraju drugiej kolejności jest wypłacany dodatek dyferencyjny czyli różnica między świadczeniami.

Warto zaznaczyć, że jeśli ktoś, bez złożenia wniosku w Polsce, nie decyduje się na pobieranie świadczenia, nie oznacza to, że nie ma do tego prawa. Prawo do świadczeń może być ustalone tylko w przypadku złożenia wniosku. W sytuacji gdy jeden rodzic pracuje na poza granicami polski, wniosek zostaje przekierowany do odpowiedniego Urzędu Wojewódzkiego i tam ustalane jest prawo do świadczeń.
Jeśli Familienkasse (kasa rodzinna w Niemczech) nie otrzyma jednoznacznej decyzji z Polski (nie oświadczenia czy zaświadczenia) może wydać decyzje tymczasową i dopiero po potrzymaniu decyzji polskiej wyda decyzję końcową.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami od 01.01.2018 r. świadczenie Kindergeld jest wypłacane z mocą wsteczną za okres 6 miesięcy przed wypłynięciem wniosku do Familienkasse.

Należy pamiętać, że osoby podpisujące wniosek o Kindergeld zobowiązują się tym samym do niezwłocznego poinformowania odpowiedniej kasy rodzinnej o wszystkich zmianach mających wpływ na prawo do świadczenia Kindergeld.

KINDERGELD I WNIOSKI I ANKIETY SPRAWDZAJĄCE

Skontaktuj się z Nami. Pomożemy skutecznie w uzyskaniu świadczeń.
KDF-Podatki
Cookie

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.