Zwrot Podatku z Zagranicy Niderlandy

Szukasz informacji o rozliczeniu podatkowym z Holandii? Zastanawiasz się, czy przysługuje Ci zwrot podatku? Czy masz obowiązek rozliczenia się z pracy w Niderlandach? Dobrze trafiłeś! Odpowiedź na te i wiele innych pytań znajdziesz w poniższym informatorze, a kiedy zdecydujesz się na rozliczenie z KDF-Podatki, pomożemy ze wszystkimi formalnościami. Odzyskanie nadpłaty podatku nie musi być trudne 😉

Zwrot podatku z Holandii Rozliczenia podatkowe KDF Podatki

Komu przysługuje zwrot podatku ?

Rozliczyć się z holenderskim urzędem skarbowym może każdy, kto legalnie pracował na terenie Niderlandów i odprowadzał podatki. Jeżeli zaliczki odprowadzane przez pracodawców były za duże, wówczas nadpłatę można odzyskać składając deklarację podatkową. Jej wysokość zależeć będzie od tego jaki posiadamy status podatnika, wysokości dochodów i przysługujących ulg. Status podatkowy określa się na podstawie stosunku dochodów uzyskanych w Holandii.

Kto ma obowiązek rozliczenia się z Belastingdienst ?

W Holandii nie każdy podatnik ma obowiązek rozliczenia się z podatku. Obowiązkowo muszą rozliczyć się tylko osoby które :

 • Otrzymały pismo z z holenderskiego urzędu skarbowego ( Belastingdienst) nakazujące złożenie zeznania podatkowego ( tzw Aangiftebrief ). Oznacza to że do dnia wyznaczonego w piśmie podatnik musi złożyć zeznanie podatkowe. Jeżeli podatnik tego nie zrobi przed upływem wyznaczonego terminu, urząd skarbowy nałoży na podatnika karę za zwłokę która może wynieść od 369 € do kwoty 5278 €. Oprócz nałożonej kary finansowej urząd skarbowy sam rozliczy podatnika z podatku ( najczęściej na swoja korzyść) co może oznaczać obowiązek dopłaty podatku do urzędu.
 • Podatnicy u których na podstawie obliczeń wynika, że konieczna jest ich dopłata do podatku w kwocie min.45 euro lub więcej, mają również obowiązek rozliczenia i są zobowiązani do złożenia deklaracji podatkowej w Holandii.

Jakie dokumenty będą potrzebne do rozliczenia podatku w Holandii ?

Do złożenia deklaracji w holenderskim urzędzie skarbowym potrzebne będą następujące dokumenty i informacje:

 • karta podatkowa od pracodawcy z Holandii – Jaaropgaaf/Jaaropgave ; jeśli było ich więcej, niezbędne będą wszystkie z danego roku,

 • okres zatrudnienia w rozliczanym roku do każdego Jaaropgave,

 • zaświadczenie o dochodach – druk zaświadczenia jest publikowany co roku 1 marca przez Belastingdienst a wydawany jest on przez polski urząd skarbowy po rozliczeniu się z dochodów na PIT36/ZG,

 • kopia dowodu osobistego,

 • wydruk z konta bankowego podanego do rozliczenia potwierdzający jego aktywność – może to być np. potwierdzenie transakcji, przewalutowanie, wypłata z bankomatu, dowolny dokument spełniający wytyczne: nie starszy niż dwa miesiące, z datą wydruku, tylko jednym nr konta oraz imieniem i nazwiskiem właściciela.

W celu wykonania kalkulacji przed wysłaniem deklaracji podatkowej wystarczy dostarczyć Jaaropgave, podać do niego okres zatrudnienia, datę urodzenia i poinformować o wysokości dochodów spoza Holandii bądź ich braku. W przypadku wypłacania zasiłku dla bezrobotnych lub chorobowego również niezbędny będzie odpowiedni dokument zawierający kwotę tego świadczenia i odprowadzony od niego podatek.

Jakie ulgi i odliczenia można zastosować przy składaniu deklaracji podatkowej ?

W holenderskim systemie podatkowym większość ulg naliczana jest automatycznie w zależności od statusu podatkowego, czasu zatrudnienia, wysokości dochodów, posiadania meldunku na terenie Holandii i nawet wieku (ulgi dla seniorów). Dodatkowo podatnicy kwalifikowani mogą postarać się o odliczenie z tytułu wychowywania dzieci do 12 roku życia czy tzw. „rozłąkowe”, ale ono wypłacane będzie tylko do 2022 roku, od roku 2023 ulga ta została zniesiona. Warunkiem do przyznania ulgi na dziecko, oprócz jego wieku, jest wspólne zamieszkanie (zameldowanie) podatnika z dzieckiem przez minimum 6 miesięcy w danym roku podatkowym. Z kolei aby móc skorzystać ze wspólnego rozliczenia w ramach uzyskania ulgi rozłąkowej wymagane jest:

 • wspólne zameldowanie partnerów fiskalnych przez min. 6 miesięcy w rozliczanym roku oraz posiadanie dzieci lub wpółwłasności mieszkania/domu bądź związek małżeński,
 • jeden z partnerów musi przebywać poza Holandią,
 • wspólny dochód musi pochodzić w co najmniej 90% z Niderlandów.

Każde dodatkowe odliczenie musi być odpowiednio udokumentowane m.in. unijnymi odpisami aktów urodzenia dzieci i potwierdzeniem wspólnego zameldowania z tłumaczeniem.

Przy rozliczaniu się z podatku warto również sprawdzić, czy nie należy się nam dodatek zdrowotny Zorgtoeslag. Ma do niego prawo każdy, kto sam płacił składki na ubezpieczenie zdrowotne w Holandii ( lub pracodawca potrącał mu z jego wynagrodzenia ) i nie przekroczył określonego progu dochodowego w danym roku (2022 – 31.998 Euro , w 2023 – 38.520 Euro)

Od czego zależy wysokość zwrotu podatku ?

Na wysokość możliwego do odzyskania zwrotu podatku z Holandii ma wpływ wiele czynników z których najistotniejszymi są na pewno:

 • wysokość dochodów – czyli przypisanie do grupy podatkowej (obecnie (2023 rok) I próg podatkowy wynosi 36,93% dla dochodów do 73 031 Euro a II próg – 49,5% dla dochodów powyżej 73 031 Euro),

 • wysokość odprowadzonej zaliczki na podatek,

 • czas zatrudnienia w danym roku rozliczeniowym, ( Ważny jest też fakt zameldowania w Holandii i czas jego trwania)

 • przysługujące ulgi – w tym automatyczna ulga dla pracownika, ogólna ulga podatkowa, odliczenie na dzieci do 12 roku życia, ulgi dla seniorów.

 • Statusu podanika ( Jeśli 90% dochodów światowych (wszystkich dochodów z każdego kraju, w którym się pracowało) uzyskało się na terenie Niderlandów, otrzymuje się status podatnika kwalifikowanego i prawo do większych ulg i odliczeń. Analogicznie nie spełniając tej reguły uzyskuje się status podatnika niekwalifikowanego, któremu przysługują niższe ulgi.

W Niderlandach w przeciwieństwie do wielu innych krajów nie występuje kwota dochodu zwolnionego z opodatkowania. W zamian za to przewidziano szereg ulg umożliwiających obniżenie stawki należnego podatku takich jak np. ogólna ulga podatkowa (zależna od wysokości zarobków i przepracowanego czasu) czy ulga pracownicza (również zależna od wynagrodzenia).

Kiedy można się rozliczać z podatku w Holandii i ile czeka się na rozpatrzenie deklaracji ?

Rok podatkowy w Holandii podobnie jak w Polsce trwa od stycznia do grudnia, a termin rozliczenia dla osób niezameldowanych upływa 1 lipca następnego roku, a dla osób zameldowanych (rezydentów) – 1 maja. Terminy te dotyczą bieżących rozliczeń, deklaracje podatkowe można bowiem składać nawet do 5 lat wstecz. Czas w jakim urzędy rozpatrują deklarację podatkową zwykle trwa ok. 3-6 miesięcy, ale nie są to sztywne ramy czasowe, także okres ten może być zarówno krótszy jak i znacznie dłuższy (holenderski urząd skarbowy ma 3 lata na wydanie decyzji podatkowej. Zależy to od wielu czynników jak np. czas złożenia deklaracji, szybkość działania konkretnego urzędu, złożoność deklaracji, konieczność dosyłania dokumentów na prośbę urzędu).

W jaki sposób rozliczyć podatek z Niderlandów za pośrednictwem KDF-Podatki ?

W pierwszej kolejności zapraszamy do skontaktowania się z jednym z naszych oddziałów w wybrany przez siebie sposób. Możesz wypełnić formularz na naszej stronie napisać do nas e-maila, zadzwonić lub odwiedzić naszego konsultanta bezpośrednio w biurze najbliższego oddziału KDF-Podatki. Wybierzemy wtedy najwygodniejszy dla Ciebie sposób rozliczenia i ustalimy jakie dokumenty będą potrzebne w Twoim przypadku. Zazwyczaj cały proces składa się z następujących etapów:

Wykonania wstępnej kalkulacji po dostarczeniu naszemu konsultantowi kart podatkowych z Holandii wraz z okresami zatrudnienia i informacją o pozostałych dochodach – zwykle w ciągu kilku dni.

Następnie rozliczenia z polskim urzędem skarbowym (na PIT36/ZG, jeśli jeszcze nie nastąpiło) i złożenie wniosku o uzyskanie zaświadczenia o dochodach UE/WE.

Złożenie PIT36/ZG możesz zlecić również naszym konsultantom.

Posiadając już wymagane dokumenty przygotujemy resztę formularzy, które trzeba będzie podpisać i dołączyć do deklaracji podatkowej wysyłanej do holenderskiego urzędu skarbowego. Możemy wysłać je do podpisu pocztą lub przygotować na miejscu w oddziale.

Ostatnim krokiem jest wysłanie kompletu dokumentów do sprawdzenia i opracowania w naszej kancelarii a proces zamyka wysyłka deklaracji podatkowej do urzędu.Zapraszamy do kontaktu w razie dodatkowych pytań. Pracownicy naszych biur z chęcią pomogą w przygotowaniu dokumentów i udzielą informacji na każdym etapie rozliczenia.

Zajmujemy się odzyskiwaniem nadpłaconego podatku z zagranicy od wielu lat i na bieżąco śledzimy wszelkie zmiany, co daje nam niezastąpione doświadczenie do uzyskania jak najlepszych rezultatów dla naszych klientów.

Nawigacja

DARMOWA WYCENA

 • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.

ZOBACZ TAKŻE

Przyjdź do nas

Informacje ze Świata podatków

Zwrot podatku z Holandii forum najczęstsze pytania

Zwrot podatku z Holandii jest przekazywany w walucie euro przez i Belastingdienst bezpośrednio na zarejestrowane konto  podatnika. Jak zarejestrować numer rachunku do zwrotu podatku, przeczytasz w naszym artykule

  • pracownicy polskich firm, które prowadzą działalność na terenie Niderlandów

  • studenci, stażyści

  • osoby zatrudnione na stałe lub tymczasowo w niderlandzkich firmach

  • w wyjątkowych przypadkach o zwrot podatku może się starać osoba, która posiada stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym podatniku, któremu należy się zwrot podatku

  • pracownicy sezonowi

Niestety zwrot podatku z Niderlandów, jak już wcześniej wspominaliśmy, rządzi się swymi zasadami. Podstawowym dokumentem potrzebnym do rozliczenia jest:

1. roczne podsumowanie podatkowe „jaaropgave”. W razie braku karty podatkowej prosimy o przedłożenie ostatniego rozliczenia miesięcznego „salaris specificatie”.

Zdarzają się w także sytuacje, w których ostatnie wypłaty oraz pieniądze wakacyjne po upadku firmy wypłaca nam UWV. Należy pamiętać, iż UWV wystawia na koniec roku także własne jaaropgave z podsumowaniem wypłaconych nam kwot. Jaaropgave z UWV także należy podać przy rozliczeniu podatkowym. W przypadku nieposiadania wymaganych dokumentów nie ma co się martwić. Możemy je odzyskać, aby potem dokonać całego zwrotu podatku.

2. Jako podatnik zagraniczny spełniający regułę 90% będziesz potrzebować również zaświadczenia o dochodach potwierdzonego przez Twój Urząd Skarbowy właściwy dla miejsca zamieszkania w Polsce

3. do rejestracji numeru rachunku do zwrotu podatku aktualny wydruk bankowy z danymi właściciela, nie starszy jak 2 miesiące.

Wysokość zwrotu podatku zależy od indywidualnej sytuacji podatnika. Zawsze warto przed złożeniem rozliczenia podatkowego zwrócić się do eksperta KDF-Podatki o bezpłatna kalkulację.

Osoby pracujące i mieszkające w Holandii zazwyczaj muszą składać roczne zeznanie podatkowe w Holandii. Obowiązek ten dotyczy zarówno obywateli holenderskich, jak i obcokrajowców przebywających na terenie Holandii przez określony czas.

Roczne zeznanie podatkowe jest ważne, aby uregulować swoje zobowiązania podatkowe w Holandii. W zeznaniu podatkowym deklaruje się swoje dochody, wydatki i ewentualne ulgi podatkowe. Termin składania zeznań podatkowych w Holandii zazwyczaj przypada na koniec kwietnia.

Warto pamiętać, że obowiązek podatkowy w Holandii może być różny w zależności od sytuacji osobistej i zawodowej danej osoby. Dlatego też zaleca się skonsultowanie się z biurem podatkowym lub ekspertem podatkowym, aby upewnić się, że spełniane są wszystkie wymogi podatkowe i że rozliczenie jest dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Odpowiedź na to pytanie jest stosunkowo prosta. Osoba, która osiągnęła dochody w Holandii i jest rezydentem podatkowym w Polsce, zazwyczaj musi rozliczyć te dochody w Polsce. Polska ma umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z wieloma krajami, w tym z Holandią, co oznacza, że dochody uzyskane w Holandii mogą być odliczone od polskiego podatku dochodowego. W praktyce oznacza to, że nie trzeba płacić podwójnych podatków – zarówno w Holandii, jak i w Polsce.

Jednakże istnieją pewne szczegółowe zasady i procedury dotyczące rozliczenia tych dochodów, takie jak składanie deklaracji podatkowej w Polsce, ewentualne dokumenty potwierdzające uzyskane dochody w Holandii, oraz korzystanie z ulg podatkowych i umów międzynarodowych w celu zoptymalizowania opodatkowania. Dlatego też zawsze warto skonsultować się z ekspertem podatkowym lub biurem rachunkowym, aby upewnić się, że rozliczenie dochodów z Holandii w Polsce odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami i jest zoptymalizowane pod względem podatkowym.

„Jak zarejestrować numer konta do zwrotu podatku z Holandii?”

Aby to zrobić, należy:

 1. Skontaktować się z holenderskim urzędem podatkowym (Belastingdienst) i zgłosić chęć otrzymania zwrotu podatku na konto bankowe. Można to zrobić online lub wizytując lokalne biuro Belastingdienst.

 2. Podczas zgłaszania numeru konta, ważne jest, aby podać dokładne informacje dotyczące swojego konta bankowego, takie jak numer IBAN, nazwa banku oraz dane właściciela konta, oraz aktualny wyciąg z rachunku bankowego

 3. Po zarejestrowaniu numeru konta, urząd podatkowy przekieruje zwrot podatku na wskazane konto bankowe w określonym terminie.

 4. Ważne jest również regularne monitorowanie korespondencji od holenderskiego urzędu podatkowego, ponieważ mogą wysyłać ważne informacje dotyczące zwrotu podatku lub ewentualnych zmian w procedurze.

Pamiętaj, że proces ten może różnić się w zależności od Twojej konkretnej sytuacji podatkowej i zmian w przepisach podatkowych. Dlatego zawsze warto skonsultować się z profesjonalistą podatkowym lub skorzystać z oficjalnych źródeł informacji, aby upewnić się, że postępujesz zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Chcesz dowiedzieć się jaki zwrot podatku Ci przysługuje ? Skontaktuj  się z jednym z naszych biura, otrzymasz bezpłatną kalkulację.

Jaaropgave to dokument, który zawiera ważne informacje dotyczące twojej sytuacji finansowej w ciągu roku podatkowego. Jest to niezwykle istotny dokument, który pozwala organom podatkowym monitorować twoje dochody i obowiązki podatkowe.

Co zawiera Jaaropgave ?

1. Dane osobowe

Pierwsza sekcja Jaaropgave zawiera podstawowe informacje o tobie, takie jak twoje imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer identyfikacyjny podatkowy.

2. Dochody z pracy

To jedna z najważniejszych części Jaaropgave. Zawiera informacje o twoich dochodach z pracy, w tym wynagrodzenie z pracodawcy, bonusy, premie i inne korzyści zatrudnienia.

3. Zaliczki na podatek dochodowy

Ta sekcja informuje cię o wszystkich zaliczkach na podatek dochodowy, które zostały potrącone z twojego wynagrodzenia przez pracodawcę.

4. Dochody z innych źródeł

Jeśli masz jakiekolwiek inne źródła dochodu, takie jak wynajem nieruchomości czy dochody z kapitału, te informacje także zostaną uwzględnione w Jaaropgave.

5. Podatki potrącone

Jaaropgave zawiera informacje o podatkach potrąconych z twojego wynagrodzenia, w tym podatek dochodowy, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

6. Suma dochodów i podatków

Na końcu Jaaropgave znajduje się podsumowanie twoich dochodów i podatków.

Dlaczego Jaaropgave jest ważne ?

Jaaropgave jest ważnym dokumentem podatkowym, który jest niezbędny do prawidłowego rozliczenia podatków. Organizacje podatkowe wykorzystują te informacje do określenia twoich obowiązków podatkowych i ewentualnego zwrotu nadpłaconego podatku. Dlatego ważne jest, aby dokładnie sprawdzić zawartość Jaaropgave i upewnić się, że wszystkie informacje są poprawne.

Pamiętaj, że to tylko ogólny przegląd Jaaropgave. Jeśli masz konkretne pytania dotyczące swojego Jaaropgave lub potrzebujesz pomocy w rozliczeniach podatkowych, zawsze warto skonsultować się z profesjonalnym doradcą podatkowym lub organem podatkowym.

Jaaropgave to kluczowy dokument, który może wpłynąć na twoją sytuację finansową, dlatego zawsze warto być dobrze poinformowanym na jego temat.

Cookie

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.