Zwrot Podatku z Zagranicy Niderlandy

Mnóstwo Polaków pracuje na stałe w Niderlandach. Warto jednak pamiętać o zwrocie nadpłaconego podatku oraz zasiłkach socjalnych. Z kolei kalkulacja możliwego zwrotu jest u nas bezpłatna.

zwrot podatku z zagranicy kdf podatki00014

Zwrot podatku z Holandii - informacje ogólne

Podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej, także podatki w Niderlandach rządzą się swoimi prawami. Co roku Polacy pracujący w Niderlandach szukają firm, które mogą zapewnić zwrot podatku z Niderlandów. Taką firmą jesteśmy my, KDF-PODATKI. Aby uzyskać zwrot i skorzystać z ulg podatkowych, trzeba spełniać pewne kryteria. Podstawowym warunkiem jest legalna praca w Niderlandach i posiadanie odpowiednich dokumentów. Szczegółowe informacje na ich temat znajdują się dalej na stronie. Dowiesz się także, dlaczego zwrot podatku z zagranicy Niderlandy jest tak łatwo dostępny, za naszym pośrednictwem. Chcemy także przypomnieć, że zwrot podatku jest możliwy maksymalnie do 5 lat wstecz.

Szybkie i rzetelne rozliczenie podatku z Holandia, bez dodatkowych kosztów?

Z KDF-PODATKI jest to jak najbardziej możliwe! Nie musisz wpisywać w wyszukiwarkę zwrot podatku z zagranicy Niderlandy i szukać odpowiedniej dla Ciebie firmy, trwonić cenny czas. Wszystko, co musisz zrobić to usiąść wygodnie i wypełnić formularz kontaktowy (prawy – górny róg strony). To nie tylko szybki sposób na rozliczenie podatku z Niderlandów w Polsce, lecz także na bezpłatne doradztwo i rzetelną kalkulację wstępną. Zaufaj firmie, która ma jasne zasady, bez ukrytych kosztów.

Termin składania holenderskiego rozliczenia podatkowego

Z nadpłat podatku dochodowego z tytułu pracy w Niderlandach można się rozliczyć maksymalnie do 5 lat wstecz, tak więc, na przykład, w roku podatkowym 2023 rozliczamy się za 2022,2021, 2020, 2019, 2018. Zeznanie podatkowe za rok 2022 trzeba złożyć do dnia 1 maja 2023 r. Za rok 2018 zeznanie podatkowe można składać tylko do dnia 31 grudnia 2023 roku. Za niedopełnienie obowiązku podatkowego holenderski urząd skarbowy ma prawo ukarać podatnika karą w wysokości od 385 euro do 5.514 euro.

Rozliczenie z Holandii ile się czeka na zwrot podatku ?

W większości wypadków na zwrot podatku z tytułu pracy na terenie Niderlandów będziemy oczekiwać średnio od 3 do 12 miesięcy. Pierwszych decyzji dotyczących zwrotu podatku z Niderlandów za rok 2022 można się spodziewać na przełomie czerwca i lipca 2023 roku.

Niderlandy - rozliczenie podatku krok po kroku. Poznaj skuteczną ścieżkę do zwrotu nadpłaty z ekspertami KDF-Podatki Zwrot Podatku z Zagranicy Niderlandy

Należy jednak pamiętać, że okres oczekiwania na wstępną decyzję podatkową może zostać automatycznie przedłużony przez Belastingdienst. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, holenderski urząd podatkowy może rozpatrywać twoją deklarację podatkową maksymalnie do 3 lat od daty jej otrzymania. Są to skrajne przypadki, ale zdarzają się one również.

Dlatego, jeśli od momentu złożenia zeznania nie upłynęło jeszcze 12 miesięcy, nie masz żadnych powodów do niepokoju. W takim wypadku należy oczekiwać cierpliwie na decyzję podatkową.

Ulgi podatkowe w holenderskim rozliczeniu podatkowym

Ulga partnerska

(potocznie ulga rozłąkowa) – to jedna z ulg, na jaką możesz liczyć, przeprowadzając zwrot podatku z Niderlandów za naszym pośrednictwem. Ulga ta jest odpowiednikiem polskiego rozliczenia małżeńskiego i polega na wspólnym rozliczeniu się nie tylko małżeństwom, ale również osobom prowadzącym i utrzymującym wspólnie domostwo, które nie są w związku małżeńskim. Jednakże, żeby móc skorzystać z tej ulgi, musimy spełniać pewne warunki:

 • być w związku małżeńskim;

 • jeśli nie jesteśmy małżeństwem a posiadamy razem dziecko i jesteśmy zameldowani pod tym samym adresem lub mieszkamy wspólnie z partnerem, który posiada dziecko,

 • posiadamy wspólnie z partnerem nieruchomość, dom/mieszkanie i mieszkamy razem;

 • jeśli 90% rocznego dochodu, wspólnie uzyskanego przez podatnika i partnera, osiągnięto na terenie w Holandii.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting ulga na dziecko

jest to ulga podatkowa z tytułu wychowywania dziecka (do lat 12). Warunkiem otrzymania takiej zniżki jest:

 • posiadanie dziecka, które 1 stycznia danego roku podatkowego miało mniej niż 12 lat;

 • dziecko było zameldowane na wspólnym adresie dłużej niż pół roku w danym roku;

 • brutto dochód roczny z pracy z Niderlandów jest większy niż wymagany (tj. wynosi więcej niż € 4895 na rok);

 • nie rozliczasz się w danym roku podatkowym wspólnie z partnerem fiskalnym.

Ulga na poniesione koszty opieki zdrowotnej

W zeznaniu podatkowym możesz odliczyć niektóre koszty opieki zdrowotnej po spełnieniu ustalonych warunków:

 • Nie możesz odliczyć kosztów opieki zdrowotnej, jeśli wchodzą one w zakres obowiązkowego i/lub dobrowolnego udziału własnego.

 • Możesz odliczyć tylko niezbędne wydatki, które poniesiesz w związku z chorobą lub niepełnosprawnością.

 • Możesz odliczyć koszty tylko w roku, w którym je poniosłeś.

 • Możesz odliczyć tylko część kosztów, za które nie możesz otrzymać zwrotu np. z (dodatkowego) ubezpieczenia zdrowotnego lub za które otrzymałeś specjalną pomoc.

Jeśli najpierw sam pokryjesz koszty, a później otrzymasz zwrot kosztów na przykład od swojego ubezpieczyciela zdrowotnego, nie możesz odliczyć (tej części) kosztów.

Jeśli potrzebujesz opieki, która wchodzi w zakres podstawowego pakietu i wybierzesz niezakontraktowanego usługodawcę wtedy będziesz musiał zapłacić za opiekę. Nie możesz odliczyć tych kosztów.

Pamiętaj, że niderlandzki urząd skarbowy może poprosić Cię o udowodnienie Twoich kosztów. Zachowaj więc wszystkie rachunki, wyciągi z ubezpieczenia zdrowotnego i wyciągi bankowe.

Koszty opieki zdrowotnej podlegają odliczeniu tylko powyżej ustalonej przez urząd kwoty progowej (za 2022 rok jest to kwota 141 euro).

Nawigacja

DARMOWA WYCENA

 • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.

ZOBACZ TAKŻE

Przyjdź do nas

Informacje ze Świata podatków

Zwrot podatku z Holandii forum najczęstsze pytania

Zwrot podatku z Holandii jest przekazywany w walucie euro przez i Belastingdienst bezpośrednio na zarejestrowane konto  podatnika. Jak zarejestrować numer rachunku do zwrotu podatku, przeczytasz w naszym artykule

  • pracownicy polskich firm, które prowadzą działalność na terenie Niderlandów

  • studenci, stażyści

  • osoby zatrudnione na stałe lub tymczasowo w niderlandzkich firmach

  • w wyjątkowych przypadkach o zwrot podatku może się starać osoba, która posiada stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym podatniku, któremu należy się zwrot podatku

  • pracownicy sezonowi

Niestety zwrot podatku z Niderlandów, jak już wcześniej wspominaliśmy, rządzi się swymi zasadami. Podstawowym dokumentem potrzebnym do rozliczenia jest:

1. roczne podsumowanie podatkowe „jaaropgave”. W razie braku karty podatkowej prosimy o przedłożenie ostatniego rozliczenia miesięcznego „salaris specificatie”.

Zdarzają się w także sytuacje, w których ostatnie wypłaty oraz pieniądze wakacyjne po upadku firmy wypłaca nam UWV. Należy pamiętać, iż UWV wystawia na koniec roku także własne jaaropgave z podsumowaniem wypłaconych nam kwot. Jaaropgave z UWV także należy podać przy rozliczeniu podatkowym. W przypadku nieposiadania wymaganych dokumentów nie ma co się martwić. Możemy je odzyskać, aby potem dokonać całego zwrotu podatku.

2. Jako podatnik zagraniczny spełniający regułę 90% będziesz potrzebować również zaświadczenia o dochodach potwierdzonego przez Twój Urząd Skarbowy właściwy dla miejsca zamieszkania w Polsce

3. do rejestracji numeru rachunku do zwrotu podatku aktualny wydruk bankowy z danymi właściciela, nie starszy jak 2 miesiące.

Wysokość zwrotu podatku zależy od indywidualnej sytuacji podatnika. Zawsze warto przed złożeniem rozliczenia podatkowego zwrócić się do eksperta KDF-Podatki o bezpłatna kalkulację.

Osoby pracujące i mieszkające w Holandii zazwyczaj muszą składać roczne zeznanie podatkowe w Holandii. Obowiązek ten dotyczy zarówno obywateli holenderskich, jak i obcokrajowców przebywających na terenie Holandii przez określony czas.

Roczne zeznanie podatkowe jest ważne, aby uregulować swoje zobowiązania podatkowe w Holandii. W zeznaniu podatkowym deklaruje się swoje dochody, wydatki i ewentualne ulgi podatkowe. Termin składania zeznań podatkowych w Holandii zazwyczaj przypada na koniec kwietnia.

Warto pamiętać, że obowiązek podatkowy w Holandii może być różny w zależności od sytuacji osobistej i zawodowej danej osoby. Dlatego też zaleca się skonsultowanie się z biurem podatkowym lub ekspertem podatkowym, aby upewnić się, że spełniane są wszystkie wymogi podatkowe i że rozliczenie jest dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Odpowiedź na to pytanie jest stosunkowo prosta. Osoba, która osiągnęła dochody w Holandii i jest rezydentem podatkowym w Polsce, zazwyczaj musi rozliczyć te dochody w Polsce. Polska ma umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z wieloma krajami, w tym z Holandią, co oznacza, że dochody uzyskane w Holandii mogą być odliczone od polskiego podatku dochodowego. W praktyce oznacza to, że nie trzeba płacić podwójnych podatków – zarówno w Holandii, jak i w Polsce.

Jednakże istnieją pewne szczegółowe zasady i procedury dotyczące rozliczenia tych dochodów, takie jak składanie deklaracji podatkowej w Polsce, ewentualne dokumenty potwierdzające uzyskane dochody w Holandii, oraz korzystanie z ulg podatkowych i umów międzynarodowych w celu zoptymalizowania opodatkowania. Dlatego też zawsze warto skonsultować się z ekspertem podatkowym lub biurem rachunkowym, aby upewnić się, że rozliczenie dochodów z Holandii w Polsce odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami i jest zoptymalizowane pod względem podatkowym.

„Jak zarejestrować numer konta do zwrotu podatku z Holandii?”

Aby to zrobić, należy:

 1. Skontaktować się z holenderskim urzędem podatkowym (Belastingdienst) i zgłosić chęć otrzymania zwrotu podatku na konto bankowe. Można to zrobić online lub wizytując lokalne biuro Belastingdienst.

 2. Podczas zgłaszania numeru konta, ważne jest, aby podać dokładne informacje dotyczące swojego konta bankowego, takie jak numer IBAN, nazwa banku oraz dane właściciela konta, oraz aktualny wyciąg z rachunku bankowego

 3. Po zarejestrowaniu numeru konta, urząd podatkowy przekieruje zwrot podatku na wskazane konto bankowe w określonym terminie.

 4. Ważne jest również regularne monitorowanie korespondencji od holenderskiego urzędu podatkowego, ponieważ mogą wysyłać ważne informacje dotyczące zwrotu podatku lub ewentualnych zmian w procedurze.

Pamiętaj, że proces ten może różnić się w zależności od Twojej konkretnej sytuacji podatkowej i zmian w przepisach podatkowych. Dlatego zawsze warto skonsultować się z profesjonalistą podatkowym lub skorzystać z oficjalnych źródeł informacji, aby upewnić się, że postępujesz zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Chcesz dowiedzieć się jaki zwrot podatku Ci przysługuje ? Skontaktuj  się z jednym z naszych biura, otrzymasz bezpłatną kalkulację.

Jaaropgave to dokument, który zawiera ważne informacje dotyczące twojej sytuacji finansowej w ciągu roku podatkowego. Jest to niezwykle istotny dokument, który pozwala organom podatkowym monitorować twoje dochody i obowiązki podatkowe.

Co zawiera Jaaropgave ?

1. Dane osobowe

Pierwsza sekcja Jaaropgave zawiera podstawowe informacje o tobie, takie jak twoje imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer identyfikacyjny podatkowy.

2. Dochody z pracy

To jedna z najważniejszych części Jaaropgave. Zawiera informacje o twoich dochodach z pracy, w tym wynagrodzenie z pracodawcy, bonusy, premie i inne korzyści zatrudnienia.

3. Zaliczki na podatek dochodowy

Ta sekcja informuje cię o wszystkich zaliczkach na podatek dochodowy, które zostały potrącone z twojego wynagrodzenia przez pracodawcę.

4. Dochody z innych źródeł

Jeśli masz jakiekolwiek inne źródła dochodu, takie jak wynajem nieruchomości czy dochody z kapitału, te informacje także zostaną uwzględnione w Jaaropgave.

5. Podatki potrącone

Jaaropgave zawiera informacje o podatkach potrąconych z twojego wynagrodzenia, w tym podatek dochodowy, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

6. Suma dochodów i podatków

Na końcu Jaaropgave znajduje się podsumowanie twoich dochodów i podatków.

Dlaczego Jaaropgave jest ważne ?

Jaaropgave jest ważnym dokumentem podatkowym, który jest niezbędny do prawidłowego rozliczenia podatków. Organizacje podatkowe wykorzystują te informacje do określenia twoich obowiązków podatkowych i ewentualnego zwrotu nadpłaconego podatku. Dlatego ważne jest, aby dokładnie sprawdzić zawartość Jaaropgave i upewnić się, że wszystkie informacje są poprawne.

Pamiętaj, że to tylko ogólny przegląd Jaaropgave. Jeśli masz konkretne pytania dotyczące swojego Jaaropgave lub potrzebujesz pomocy w rozliczeniach podatkowych, zawsze warto skonsultować się z profesjonalnym doradcą podatkowym lub organem podatkowym.

Jaaropgave to kluczowy dokument, który może wpłynąć na twoją sytuację finansową, dlatego zawsze warto być dobrze poinformowanym na jego temat.

Cookie

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.