Kildeskatt på lønn – nowa forma opodatkowania w Norwegii

Od 2019 r. Urząd Podatkowy w Norwegii wprowadził uproszczony system podatkowy dla pracowników zagranicznych . Nowe przepisy zakładają, iż dochody z pracy pracowników zagranicznych zostaną opodatkowane stawką 25 %. W skład stawki wlicza się również ubezpieczenie społeczne w wysokości 8,2 %.
Nowa forma opodatkowania dotyczy pracowników zagranicznych, którzy nie są rezydentami norweskimi ,a ich zatrudnienie w Norwegii nie przekracza 183 dni w danym roku podatkowym. Podatnicy, którzy w trakcie roku podatkowego stają się rezydentami w Norwegii dla celów podatkowych, mogą być opodatkowani Kildeskatt, ale tylko w tym roku ,w którym stali się rezydentami. Większość nowych pracowników zagranicznych będzie automatycznie objęta tym programem w pierwszym roku pracy w Norwegii.

Zmiany te nie dotyczą osób, które jednocześnie uzyskują dochód z działalności gospodarczej, wynajmu nieruchomości, marynarzy, pracowników przybrzeżnych i pracowników , których dochody przekraczają 617 500 NOK.

Osoby korzystające z opodatkowania Kildeskatt nie mają obowiązku składania rocznego zeznania podatkowego, co wiąże się z brakiem możliwości dokonania odliczeń.

UDOSTĘPNIJ

Nawigacja

DARMOWA WYCENA

  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.

ZOBACZ TAKŻE

Przyjdź do nas

Informacje ze Świata podatków

Cookie

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.