Wniosek o Kindergeld – na co zwrócić szczególną uwagę?

Wypełniając wniosek o Kindergeld uważnie przeczytaj każdy punkt i wybierz właściwe odpowiedzi.

Z tytułu coraz większej liczby wniosków o Kindergeld, czyli świadczenie socjalne na dzieci, niemiecka kasa rodzina, Familenkasse, zwiększyła liczbę kontroli. Organ sprawdza poprawność wniosków oraz weryfikuje osoby pobierające to świadczenie. Na celowniku znaleźli się przede wszystkim obcokrajowcy. W związku z tym, wypełniając wniosek o Kindergeld, należy zachować szczególną ostrożność. O czym bezwzględnie musimy pamiętać?

Sprawdź dwa razy informacje zawarte we wniosku o zasiłek rodzinny Kindergeld

Starannie wypełniony wniosek o Kindergeld to klucz do szybkiego otrzymania świadczenia.

Wniosek o Kindergeld należy wypełnić bardzo skrupulatnie, w pełnym skupieniu. Zwróć uwagę na takie informacje, jak: miejsce pracy, miejsce zamieszkania Twoje i dziecka, wiek i miejsce edukacji dziecka. Od poprawności danych zależy, czy świadczenie zostanie przyznane. Szczególną uwagę należy zwrócić na poprawność wszystkich załączników do wniosku.

Jeśli Twój wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, zostaniesz pouczony o konieczności informowania o wszystkich zmianach dotyczących Ciebie oraz Twojej rodziny. Chodzi o zmianę miejsca zamieszkania, zmianę stanowiska pracy, a także zmiany placówki edukacyjnej dziecka. Należy o tym jak najszybciej powiadomić Kasę Rodzinną.

Familenkasse kontroluje beneficjentów programu Kindergeld

Nie popełnij kosztownego błędu - uważnie wypełniając wniosek o Kindergeld unikniesz opóźnień.

Niemiecka kasa rodzinna postanowiła zweryfikować, czy beneficjenci Kindergeld wywiązują się ze swoich obowiązków. Jest to spowodowane coraz większą liczbą wniosków. Familenkasse ze szczególną uwagą przygląda się obcokrajowcom.

Należy pamiętać o surowych konsekwencjach związanych ze wszelkimi nieprawidłowościami. Jeśli Kasa Rodzinna stwierdzi, że zasiłek jest pobierany bezpodstawnie, beneficjent będzie zmuszony zwrócić łączną kwotę wszystkich świadczeń wraz z odsetkami. Co więcej, wszczęte zostanie postępowanie związane z możliwością popełnienia oszustwa podatkowego.

O czym powinni pamiętać beneficjenci Kindergeld?

Dokładnie wypełniony wniosek o Kindergeld to podstawa do szybkiego otrzymania świadczenia dla dziecka.

Postępowania związane z obcokrajowcami pobierającymi Kindergeld zwykle kończą się wskazaniem jednej z czterech najczęstszych nieprawidłowości: braku informacji o tym, że zakończyliśmy pracę w Niemczech i wróciliśmy do kraju, o tym, że zmieniliśmy miejsce pracy, o tym, że dziecko skończyło naukę, a także o tym, że podjęło prace w wymiarze większym niż 20 godzin.

Dlatego też, osoby składające wniosek o Kindergeld powinni zachować szczególną ostrożność i pamiętać o zgłaszaniu wszelkich zmian. Musimy mieć na uwadze, że oszustwa podatkowe w Niemczech są karane pozbawieniem wolności do lat 5 lub wysoką grzywną

UDOSTĘPNIJ

Nawigacja

DARMOWA WYCENA

  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.

ZOBACZ TAKŻE

Przyjdź do nas

Informacje ze Świata podatków

Cookie

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.