Rozliczenie podatkowe z Niemiec – jak zrobić to prawidłowo?

Osoby legalnie zatrudnione w Niemczech mogą ubiegać się o zwrot podatku w sytuacji, gdy opłacony podatek od wynagrodzenia okazał się wyższy, niż początkowo zakładał pracodawca. Na wstępie warto zaznaczyć, że rozliczenie podatkowe z Niemiec jest możliwe nawet na cztery lata wstecz, a zatem być może wciąż masz szansę uzyskać przynależący Ci zwrot podatku z Niemiec. W tym miejscu znajdziesz kompendium wiedzy, w którym poruszamy wszystkie najważniejsze kwestie związane z rozliczaniem podatkowym z Niemiec w Polsce.

rozliczenie podatkowe z niemiec – jak zrobić to prawidłowo kdf podatki 4

Czy istnieje obowiązek rozliczania się z podatku w Niemczech?

Co ciekawe, rozliczenie podatku z Niemiec nie jest obowiązkowe dla wszystkich osób, które w ostatnich latach były legalnie zatrudnione w tym kraju. Jest to czynność dobrowolna, chyba że zachodzi jeden z następujących warunków: podatnik przynależy do trzeciej lub szóstej grupy podatkowej, jest emerytem lub rencistą, posiada nadany numer identyfikacji podatkowej lub steuerfreibetrag, posiada zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Niemiec lub pobiera dowolne świadczenia w tym kraju, posiada meldunek na terenie Niemiec, stosunek pracy powyżej 183 dni oraz dochód powyżej kwoty wolnej od podatku (na rok 2021 kwota wolna od podatku w Niemczech wynosi 9744 EUR) Ponadto, obowiązek rozliczenia podatkowego w Niemczech zachodzi także w sytuacji, gdy żaden z powyższych warunków nie jest spełniony, ale urząd skarbowy wezwał pisemnie do tego obowiązku. Wówczas, niezastosowanie się do wezwania może skutkować surową karą finansową.

Jak prawidłowo obliczyć zwrot podatku z Niemiec w Polsce?

rozliczenie podatkowe z niemiec – jak zrobić to prawidłowo kdf podatki 3

Chociaż rozliczenie podatku z Niemiec w wielu sytuacjach jest dobrowolne, zawsze warto zdecydować się na załatwienie formalności z niemieckim urzędem skarbowym. Dlaczego? Ponieważ tylko w ten sposób podatnik może otrzymać przynależny mu zwrot podatku z Niemiec. Rodzi się jednak pytanie, jak prawidłowo załatwić wszystkie formalności. Istnieją dwa sposoby. Pierwszy z nich to systematyczne postępowanie krok po kroku – należy sprawdzić, jakie terminy przewidują niemieckie urzędy skarbowe, jakie dokumenty są niezbędne, a także jak je wypełnić, aby uniknąć błędów. Pod uwagę należy wziąć także ewentualne ulgi podatkowe. Co ważne, rozliczenie podatku z Niemiec jest możliwe na kilka sposobów, a co za tym idzie, na wstępie warto sprawdzić, który z nich będzie optymalny.

Istnieje także inny sposób na uregulowanie kwestii z niemieckim urzędem skarbowym. Jest nim skorzystanie z usług profesjonalnych firm świadczących usługi w zakresie doradztwa podatkowego. Specjaliści takiej firmy mogą Cię reprezentować przed niemieckim urzędem skarbowym i jako pełnomocnicy załatwiać wszelkie formalności w Twoim imieniu. W ten sposób, zwrot podatku z Niemiec możesz uzyskać dużo szybciej, oszczędzając zarówno czas, jak i również nerwy.

Zwrot podatku z Niemiec – o jakich terminach należy pamiętać?

Rok podatkowy w Niemczech jest zbieżny z rokiem kalendarzowym, a zatem rozpoczyna się 1 stycznia, a kończy 31 grudnia. Warto także pamiętać, że w tym kraju rozliczenie podatkowe można załatwić nawet na cztery lata wstecz, co zwiększa szanse na zwrot podatku z Niemiec. O jakich terminach powinni pamiętać polscy podatnicy załatwiający rozliczenie z Niemiec?

  • Do 31 lipca roku, który następuje po roku podatkowym, należy złożyć komplet dokumentów potrzebny do tego, aby załatwić rozliczenie podatkowe z Niemiec. Termin ten dotyczy osób, które mają obowiązek rozliczenia się. Jeśli podatnik nie rozliczył się w obowiązującym terminie, urząd skarbowy może wezwać do załatwienia sprawy i wyznaczy ostateczny termin na rozliczenie.
  • Jeśli natomiast chcesz rozliczyć się za rok 2018, dokumenty powinieneś złożyć do 31 grudnia 2022 roku.
  • Jeśli podatnik zobowiązany do złożenia rozliczenia korzysta z usług profesjonalnego pełnomocnika. Termin na rozliczenie zostaje wydłużony ostatecznie do 28 lutego roku następnego.
  • W przeciągu od 3 do 6 miesięcy otrzymasz przynależny Ci zwrot podatku z Niemiec.

Pod tym względem prawo niemieckie jest zatem dosyć elastyczne i idzie podatnikom na rękę. Jeśli otrzymasz od Urzędu Skarbowego wezwanie do rozliczenia podatkowego z wyznaczoną datą, pamiętaj, że nie wywiązując się z tego obowiązku, możesz zostać ukarany grzywną – pierwsza kara wynosi 200 euro, następne wzrastają wraz ze zwłoką złożenia rozliczenia.

Rodzaje rozliczeń podatkowych w Niemczech

W Niemczech istnieją dwa typy wyliczeń dla obowiązku podatkowego – ograniczone oraz nieograniczone. Kryterium wyboru jednego z nich to przede wszystkim czas pracy w Niemczech. Jeśli podatnik pracował nie więcej niż 183 dni w roku, wówczas obowiązuje go rozliczenie podatkowe ograniczone. Jeśli natomiast czas pracy był dłuży niż 183 dni, wówczas konieczne będzie rozliczenie podatkowe nieograniczone. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje o obu tych rozliczeniach.

Rozliczenie podatkowe ograniczone

Rozliczenie podatkowe ograniczone to obowiązek podatkowy odnoszący się do osób, które legalnie pracowały na terenie Niemiec nie więcej, niż 183 dni. W tym przypadku nie ma możliwości wspólnego rozliczenia ze współmałżonkiem.

Rozliczenie podatkowe nieograniczone

Bardziej opłacalne jest nieograniczone rozliczenie podatkowe z Niemiec, które umożliwia uwzględnienie w rozliczeniu wszelkich ulg podatkowych, jak chociażby ulga związana z kosztami utrzymania czy dojazdami do pracy. Osoby, które chcą skorzystać z takiej ulgi, są zobowiązane do zbierania i przechowywania wydawanych paragonów i faktur, ponieważ to na ich podstawie Finanzamt może weryfikować zasadność zastosowania ulg. Rozliczenie podatkowe nieograniczone obowiązuje w przypadku osób, które mają miejsce zamieszkania na terenie Niemiec lub zwykłe miejsce pobytu , przez co należy rozumieć możliwość udokumentowania przynajmniej 183 dni pobytu na terenie Niemiec w roku rozliczeniowym. Dla osób, które nie spełniają obu powyższych warunków, niemiecki ustawodawca przewiduje tzn. uznanie pracownika za podatnika nieograniczonego, który spełnia jeden z warunków: dochody niemieckie stanowią minimum 90% dochodów ogólnych, lub dochody uzyskane poza terytorium Niemiec nie przekraczają połowy niemieckiej kwoty wolnej od podatku. Status podatnika nieograniczonego oznacza, że zwrot podatku z Niemiec jest odpowiednio wyższy, a wszystko za sprawą licznych ulg.

Jakie dokumenty są potrzebne do rozliczenia podatkowego z Niemiec w Polsce?

rozliczenie podatkowe z niemiec – jak zrobić to prawidłowo kdf podatki 2

Szybkie i prawidłowe rozliczenie podatkowe z Niemiec jest możliwe na podstawie kompletu dokumentów wymaganych przez Urząd Skarbowy. Tak naprawdę to kluczowa kwestia dla osób, które chcą otrzymać należny im zwrot podatku z Niemiec. Jakie dokumenty są niezbędne do tego, aby poprawnie i w krótszym czasie uzyskać odpowiedni zwrot?

  • Zaświadczenie UE/EOG – jest to zaświadczenie o dochodach uzyskanych w Polsce lub innych krajach UE. Powinno być podbite przez polski urząd skarbowy,
  • Lohnsteuerbescheinigung – jest to karta podatkowa, w której zawarto informacje o zarobku wystawianym przez jednego pracodawcę. Jeśli nie masz możliwości uzyskania

UDOSTĘPNIJ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on reddit
Share on skype
Share on vk
ZOBACZ TAKŻE

Przyjdź do nas

Informacje ze Świata podatków

Archiwa
Cookie

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.