Jaki wpływ na Kindergeld mają zmiany w 500+ po 1 czerwca 2022?

jaki wpływ na kindergeld mają zmiany w 500+ po 1 czerwca 2022 kdf podatki

Rodzicom przysługuje 500 zł na dziecko w ramach programu Rodzina 500+ od kwietnia 2016 roku do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Przepisy Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego mają zastosowanie do rodzin, w których przynajmniej jedno z rodziców jest aktywne finansowo w innym kraju. Mechanizm ten określa zasady wypłacania świadczeń rodzinom. Zapobiega on także jednoczesnemu pobieraniu z dwóch krajów całej kwoty świadczeń rodzinnych na dzieci.

Co się zmieni po 1 czerwca 2022 ?

Dla osób pracujących za granicą i pobierających zagraniczne świadczenia rodzinne najistotniejsza zmiana dotyczy sposobu ustalania zasady kraju pierwszeństwa do wypłaty świadczeń.

Należy zwrócić uwagę, że osoby ubiegające się o zasiłki pieniężne na dzieci nie mogą samodzielnie zdecydować, z którego państwa będą pobierać świadczenia rodzinne. Przepisy Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego regulują kolejność pierwszeństwa w wypłacie świadczeń, wg poniższych kryterium:

  • w pierwszej kolejności za właściwe uznaje się państwo, w którym osoba uprawniona jest zatrudniona lub prowadzi działalność na własny rachunek,
  • w drugiej kolejności to stan, w którym osoba uprawniona do świadczeń rodzinnych lub członek jej rodziny otrzymuje emeryturę, lub rentę,
  • w ostatniej kolejności jest państwo, w którym zamieszkuje osoba korzystająca ze świadczeń rodzinnych lub jej członek.

Po spełnieniu warunków przyznania świadczeń na podstawie polskich uregulowań prawnych świadczenie będzie wypłacane w pełnej wysokości, bez względu na wyznaczony przepisami koordynacji kraj pierwszeństwa.

Przykład:
Ojciec dziecka, który jest aktywny finansowo na terytorium Niemiec (np. z własnej działalności Gewerbe lub pracy najemnej), natomiast matka nie jest aktywna zawodowo w Polsce i nie jest objęta ubezpieczeniem społecznym. KRUS, ZUS. Jednak zarówno dziecko, jak i jego matka mieszkają w Polsce. Strona niemiecka ma prawo pierwszeństwa do świadczeń z tytułu zasiłku rodzinnego Kindergeld. Jednak w Polsce rodzic dziecka może mieć prawo do świadczenia rodzicielskiego, do którego jest uprawniony, niezależnie od prawa pierwszeństwa do świadczeń.

O zmianach należy poinformować Familienkasse

Familienkasse została poinformowana o nowych zasadach przyznawania świadczeń na dzieci w Polsce. Jednakże należy pamiętać, że obowiązek poinformowania o zmianach spoczywa na rodzicach pobierających Kindergeld.

UDOSTĘPNIJ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on reddit
Share on skype
Share on vk
ZOBACZ TAKŻE

Przyjdź do nas

Informacje ze Świata podatków

Archiwa
Cookie

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.