Jaki wpływ na Kindergeld mają zmiany w 500+ po 1 czerwca 2022?

Eksperci KDF-Podatki wyjaśniają: Wpływ nowych regulacji programu 500+ na wypłaty kindergeld od czerwca 2022

Rodzicom przysługuje 500 zł na dziecko w ramach programu Rodzina 500+ od kwietnia 2016 roku do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Przepisy Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego mają zastosowanie do rodzin, w których przynajmniej jedno z rodziców jest aktywne finansowo w innym kraju. Mechanizm ten określa zasady wypłacania świadczeń rodzinom. Zapobiega on także jednoczesnemu pobieraniu z dwóch krajów całej kwoty świadczeń rodzinnych na dzieci.

Co się zmieni po 1 czerwca 2022 ?

Dla osób pracujących za granicą i pobierających zagraniczne świadczenia rodzinne najistotniejsza zmiana dotyczy sposobu ustalania zasady kraju pierwszeństwa do wypłaty świadczeń.

Należy zwrócić uwagę, że osoby ubiegające się o zasiłki pieniężne na dzieci nie mogą samodzielnie zdecydować, z którego państwa będą pobierać świadczenia rodzinne. Przepisy Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego regulują kolejność pierwszeństwa w wypłacie świadczeń, wg poniższych kryterium:

  • w pierwszej kolejności za właściwe uznaje się państwo, w którym osoba uprawniona jest zatrudniona lub prowadzi działalność na własny rachunek,
  • w drugiej kolejności to stan, w którym osoba uprawniona do świadczeń rodzinnych lub członek jej rodziny otrzymuje emeryturę, lub rentę,
  • w ostatniej kolejności jest państwo, w którym zamieszkuje osoba korzystająca ze świadczeń rodzinnych lub jej członek.

Po spełnieniu warunków przyznania świadczeń na podstawie polskich uregulowań prawnych świadczenie będzie wypłacane w pełnej wysokości, bez względu na wyznaczony przepisami koordynacji kraj pierwszeństwa.

Przykład:
Ojciec dziecka, który jest aktywny finansowo na terytorium Niemiec (np. z własnej działalności Gewerbe lub pracy najemnej), natomiast matka nie jest aktywna zawodowo w Polsce i nie jest objęta ubezpieczeniem społecznym. KRUS, ZUS. Jednak zarówno dziecko, jak i jego matka mieszkają w Polsce. Strona niemiecka ma prawo pierwszeństwa do świadczeń z tytułu zasiłku rodzinnego Kindergeld. Jednak w Polsce rodzic dziecka może mieć prawo do świadczenia rodzicielskiego, do którego jest uprawniony, niezależnie od prawa pierwszeństwa do świadczeń.

O zmianach należy poinformować Familienkasse

Familienkasse została poinformowana o nowych zasadach przyznawania świadczeń na dzieci w Polsce. Jednakże należy pamiętać, że obowiązek poinformowania o zmianach spoczywa na rodzicach pobierających Kindergeld.

UDOSTĘPNIJ

Nawigacja

DARMOWA WYCENA

  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.

ZOBACZ TAKŻE

Przyjdź do nas

Informacje ze Świata podatków

Cookie

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.