Informacje dla Familienkasse w trakcie pobierania Kindergeld

Familienkasse Kindergeld - Zasiłek Rodzinny na Dziecko Niemcy Każda osoba, która złożyła wniosek o zasiłek Kindergeld, bądź już jest do niego uprawniona ma obowiązek informować niemiecką Familienkasse o wszelkich zmianach sytuacji życiowej, które są istotne dla słuszności wypłaty tego zasiłku.
Familienkasse musi zostać niezwłocznie poinformowana gdy np.:

  • Osoba uprawniona, drugi rodzic lub pełnoletnie dziecko zmieni miejsce zatrudnienia, zaprzestanie pracy lub całkowicie z niej zrezygnuje
  • Osoba uprawniona, drugi rodzic lub pełnoletnie dziecko zostanie oddelegowana do pracy w innym kraju
  • Osoba uprawniona lub drugi rodzic zacznie pobierać na dziecko zasiłek podobny do zasiłku Kindergeld w innym kraju
  • Osoba uprawniona bądź dziecko zmieni adres zamieszkania
  • Osoba uprawniona bądź dziecko zmieni stan cywilny
  • Dziecko pełnoletnie zmieni uczelnie, zrobi przerwę w nauce lub z niej całkowicie zrezygnuje
  • Liczba dzieci w rodzinie ulegnie zmianie (wówczas poinformowanie o tym fakcie Familienkasse doprowadzi do wyższej kwoty wypłacanego zasiłku)

Coraz częściej Familienkasse sama weryfikuje czy osoba, która pobiera Kindergeld w dalszym ciągu spełnia warunki uprawniające do tego zasiłku. Dlatego co najmniej raz do roku wysyła do takiej osoby ankietę (z niem. Fragebogen zur Prüfung des Anspruchs auf Kindergeld) . Wypełnioną i podpisaną ankietę należy obowiązkowo odesłać do Familienkasse wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami, w przeciwnym razie Familienkasse może wstrzymać wypłatę zasiłku. Terminowe dostarczenie do Familienkasse ankiety na pewno będzie skutkowało zachowaniem płynności w wypłacie Kindergeld.

UDOSTĘPNIJ

ZOBACZ TAKŻE

Przyjdź do nas

Informacje ze Świata podatków

Archiwa
Cookie

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.