Informacje dla Familienkasse w trakcie pobierania Kindergeld

Familienkasse Kindergeld - Zasiłek Rodzinny na Dziecko Niemcy Każda osoba, która złożyła wniosek o zasiłek Kindergeld, bądź już jest do niego uprawniona, ma obowiązek informować niemiecką Familienkasse o wszelkich zmianach sytuacji życiowej, które są istotne dla słuszności wypłaty tego zasiłku.
Familienkasse musi zostać niezwłocznie poinformowana, gdy np.:

  • Osoba uprawniona, drugi rodzic lub pełnoletnie dziecko zmieni miejsce zatrudnienia, zaprzestanie pracy lub całkowicie z niej zrezygnuje.
  • Osoba uprawniona, drugi rodzic lub pełnoletnie dziecko zostanie oddelegowana do pracy w innym kraju.
  • Osoba uprawniona lub drugi rodzic zacznie pobierać na dziecko zasiłek podobny do zasiłku Kindergeld w innym kraju.
  • Osoba uprawniona bądź dziecko zmieni adres do korespondencji.
  • Osoba uprawniona bądź dziecko zmieni stan cywilny.
  • Dziecko pełnoletnie zmieni uczelnie, zrobi przerwę w nauce lub z niej całkowicie zrezygnuje.
  • Liczba dzieci w rodzinie ulegnie zmianie (wówczas poinformowanie o tym fakcie Familienkasse doprowadzi do wyższej kwoty wypłacanego zasiłku).

Coraz częściej Familienkasse sama weryfikuje czy osoba, która pobiera Kindergeld, w dalszym ciągu spełnia warunki uprawniające do tego zasiłku. Dlatego co najmniej raz do roku wysyła do takiej osoby ankietę (z niem. Fragebogen zur Prüfung des Anspruchs auf Kindergeld). Wypełnioną i podpisaną ankietę należy obowiązkowo odesłać do Familienkasse wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami, w przeciwnym razie Familienkasse może wstrzymać wypłatę zasiłku. Terminowe dostarczenie do Familienkasse ankiety na pewno będzie skutkowało zachowaniem płynności w wypłacie Kindergeld.

UDOSTĘPNIJ

Nawigacja

DARMOWA WYCENA

  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.

ZOBACZ TAKŻE

Przyjdź do nas

Informacje ze Świata podatków

Cookie

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.