Informacje dla Familienkasse w trakcie pobierania Kindergeld

Familienkasse Kindergeld - Zasiłek Rodzinny na Dziecko Niemcy Każda osoba, która złożyła wniosek o zasiłek Kindergeld, bądź już jest do niego uprawniona ma obowiązek informować niemiecką Familienkasse o wszelkich zmianach sytuacji życiowej, które są istotne dla słuszności wypłaty tego zasiłku.
Familienkasse musi zostać niezwłocznie poinformowana gdy np.:

  • Osoba uprawniona, drugi rodzic lub pełnoletnie dziecko zmieni miejsce zatrudnienia, zaprzestanie pracy lub całkowicie z niej zrezygnuje
  • Osoba uprawniona, drugi rodzic lub pełnoletnie dziecko zostanie oddelegowana do pracy w innym kraju
  • Osoba uprawniona lub drugi rodzic zacznie pobierać na dziecko zasiłek podobny do zasiłku Kindergeld w innym kraju
  • Osoba uprawniona bądź dziecko zmieni adres zamieszkania
  • Osoba uprawniona bądź dziecko zmieni stan cywilny
  • Dziecko pełnoletnie zmieni uczelnie, zrobi przerwę w nauce lub z niej całkowicie zrezygnuje
  • Liczba dzieci w rodzinie ulegnie zmianie (wówczas poinformowanie o tym fakcie Familienkasse doprowadzi do wyższej kwoty wypłacanego zasiłku)

Coraz częściej Familienkasse sama weryfikuje czy osoba, która pobiera Kindergeld w dalszym ciągu spełnia warunki uprawniające do tego zasiłku. Dlatego co najmniej raz do roku wysyła do takiej osoby ankietę (z niem. Fragebogen zur Prüfung des Anspruchs auf Kindergeld) . Wypełnioną i podpisaną ankietę należy obowiązkowo odesłać do Familienkasse wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami, w przeciwnym razie Familienkasse może wstrzymać wypłatę zasiłku. Terminowe dostarczenie do Familienkasse ankiety na pewno będzie skutkowało zachowaniem płynności w wypłacie Kindergeld.

UDOSTĘPNIJ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on reddit
Share on skype
Share on vk
ZOBACZ TAKŻE

Przyjdź do nas

Informacje ze Świata podatków

Archiwa
Cookie

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.