Decyzja podatkowa z Holandii – Jak długo na nią trzeba czekać?

O zwrot podatku z Holandii można ubiegać się 5 lat wstecz, czyli aktualnie za lata 2018, 2017, 2016, 2015 i 2014. Termin ubiegania się o zwrot podatku za rok 2014 upływa z dniem 31-12-2019.

W holenderskim urzędzie skarbowym nie ma konkretnie wyznaczonych terminów, nakazujących składanie poprawnie wypełnionych deklaracji podatkowych ( Wyjątek stanowi otrzymanie pisma z Urzędu nakazujące złożyć zeznanie podatkowe tzw. Aangiftebrief).

Istnieją jednak ogólnie przyjęte zasady związane z dotrzymaniem lub niedotrzymaniem terminu złożenia wniosku o zwrot podatku z Holandii.

Klienci, którzy złożą wniosek w terminie (to znaczy zgłoszą się do holenderskiego urzędu skarbowego do ostatniego dnia marca), otrzymają zwrot podatku z Holandii najpóźniej do ostatniego dnia czerwca tego samego roku. Okres ten może jednak zostać automatycznie przedłużony przez Belastingdienst w wypadku, gdy klient nie podał wszystkich kart podatkowych „jaaropgave” lub ulgi i odpisy dokonane na prośbę podatnika wymagają sprawdzenia.

Klienci, którzy złożą wniosek o zwrot nadpłaconego podatku po wyznaczonym terminie, muszą liczyć się z tym, że może być on rozpatrywany od 6 miesięcy do nawet 3 lat . Maksymalny czas oczekiwania na ostateczną decyzję podatkową to 3 lata liczone od momentu złożenia deklaracji podatkowej a nie jak wiele osób sądzi od momentu zakończenia roku podatkowego

Z reguły jednak średni czas oczekiwania na odpowiedź w sprawie deklaracji złożonych po określonym terminie wynosi około 3-4 miesięcy.

Podstawowym dokumentem potrzebnym do rozliczenia jest roczne podsumowanie podatkowe „jaaropgave”. W razie braku karty podatkowej prosimy o przedłożenie ostatniego rozliczenia miesięcznego „salaris specificatie”.

Jeżeli w latach 2018,2017,2016,2015,2014 pracowałeś w Holandii, zapraszamy do najbliższego biura KDF-Podatki. W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji w naszych oddziałach lub pod numerem telefonu: 95 728 77 77 bądź przez nasz adres mailowy: biuro@kdf-podatki.pl

UDOSTĘPNIJ

Nawigacja

DARMOWA WYCENA

  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.

ZOBACZ TAKŻE

Przyjdź do nas

Informacje ze Świata podatków

Cookie

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.