Zasiłek Rodzinny z Austrii – Familienbeihilfe

Zasiłek Rodzinny z Austrii – Familienbeihilfe jest coraz częściej pobieranym świadczeniem socjalnym przez Polaków. Każdy kto legalnie pracuje w Austrii może starać się o Familienbeihilfe.

Interesuje Cie Zasiłek Rodzinny z Austrii – Familienbeihilfe? Pomożemy! Napisz do nas za pomocą naszego formularza lub skontaktuj się z nami przez naszą infolinie +48 123 84 84 84!

Kto ma prawo do zasiłku rodzinnego w Austrii?

Zasiłki rodzinne w Austrii przyznawane są niezależnie od zatrudnienia lub wysokości dochodów. Bardzo ogólnie można by powiedzieć, że prawo do otrzymania świadczenia posiadają:

  • osoby będące obywatelami austriackimi
  • obywatele Unii Europejskiej oraz Szwajcarii

Prawo do zasiłku rodzinnego dla dziecka lub dzieci przysługuje osobom posiadającym stałe miejsce pobytu w Austrii  i żyją z dzieckiem w tym samym gospodarstwie domowym. O zasiłek rodzinny może starać się  każda osoba spełniająca powyższe warunki.

Jakie dokumenty są konieczne do złożenia wniosku o zasiłek rodzinny w Austrii?

 • Akty urodzenia dzieci – na druku unijnym
 • Akt małżeństwa – na druku unijnym
 • Zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu w Polsce ( z tłumaczeniem przysięgłym)
 • Zaświadczenie o zameldowaniu w Austrii
 • Zaświadczenie o pobieraniu/ nie pobieraniu zasiłku rodzinnego w Polsce (z tłumaczeniem przysięgłym)
 • Zaświadczenie ze szkoły o kontynuacji nauki (z tłumaczeniem przysięgłym)
 • Kserokopia karty ubezpieczeniowej e-Card
 • Numer konta
 • Uzupełniony druk danych
 • Podpisany druk umowy zlecenia

Kiedy można ubiegać się o zasiłek rodzinny z Austrii?

O zasiłek rodzinny można starać się na dwa sposoby: W przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony – w każdym momencie pracy. W przypadku pracy sezonowej, korzystniej jest ubiegać się o świadczenie po zamknięciu roku.

Jak długo można pobierać Familienbeihilfe?

Prawo do wypłacania Familienbeihilfe istnieje zasadniczo do ukończenia 24 roku życia. W wyjątkowych przypadkach, pieniądze mogą zostać przyznane aż do ukończenia 25 roku życia.

Czy na dzieci pełnoletnie osiągające dochody można otrzymać zasiłek rodzinny?

Jeżeli dziecko ukończyło 18 lat i osiąga dochody, można na nie w dalszym ciągu otrzymywać zasiłek rodzinny pod warunkiem, że jego łączny dochód nie przekroczy 9000 euro rocznie.

Ile można dostać?

Wysokość zasiłku rodzinnego w Austrii uzależniona jest od wieku i liczby dzieci. Ze względu na wiek dziecka świadczenie kształtuje się następująco:

 • 111,80 € – od urodzenia dziecka
 • 119,60€ – na dzieci od 3 roku życia
 • 138,80 € – na dzieci od 10 roku życia
 • 162,00 € – na dzieci powyżej 19 roku życia

W zależności od liczby dzieci świadczenie wzrośnie o kwotę:

 • 13,80 € – w przypadku 2 dzieci
 • 51,00 € – w przypadku 3 dzieci
 • 104,00 € – w przypadku 4 dzieci
 • 157,00 € – w przypadku 5 dzieci
 • 210,00 € – w przypadku 6 dzieci
 • 51 € – dla każdego następnego dziecka

Jak kształtuje się wysokość zasiłku rodzinnego w przypadku dzieci niepełnosprawnych?

Na dzieci niepełnosprawne można otrzymać dotację do zasiłku rodzinnego. Dotacja dla dziecka ze znacznym stopniem niepełnosprawności wynosi 150,00 euro miesięcznie.

Jaki okres można ubiegać się o świadczenie?

O Familienbeihilfe można wnioskować do roku wstecz. Ważne jest, aby w okresie, za który Państwo się ubiegacie, odprowadzane były składki na ubezpieczenie w Austrii.

Ile trzeba czekać na decyzję?

Czas oczekiwania na przyznanie świadczenia wynosi średnio około 6 miesięcy.

Udzielimy Ci bezpłatnej informacji:
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Zasiłek Rodzinny Austria Familienbeihilfe
Call Now Button
MENU

KDF-Podatki Zwrot Podatku z Zagranicy