fbpx

Zasiłek Rodzinny z Austrii – Familienbeihilfe

Zasiłek Rodzinny z Austrii – Familienbeihilfe jest coraz częściej pobieranym świadczeniem socjalnym przez Polaków. Każdy kto legalnie pracuje w Austrii może starać się o Familienbeihilfe.

Zasiłki rodzinne w Austrii przyznawane są niezależnie od zatrudnienia lub wysokości dochodów. Bardzo ogólnie można by powiedzieć, że prawo do otrzymania świadczenia posiadają:

  • osoby będące obywatelami austriackimi
  • obywatele Unii Europejskiej oraz Szwajcarii

Prawo do zasiłku rodzinnego dla dziecka lub dzieci przysługuje osobom posiadającym stałe miejsce pobytu w Austrii  i żyją z dzieckiem w tym samym gospodarstwie domowym. O zasiłek rodzinny może starać się  każda osoba spełniająca powyższe warunki.

 • Akty urodzenia dzieci – na druku unijnym
 • Akt małżeństwa – na druku unijnym
 • Zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu w Polsce ( z tłumaczeniem przysięgłym)
 • Zaświadczenie o zameldowaniu w Austrii
 • Zaświadczenie o pobieraniu/ nie pobieraniu zasiłku rodzinnego w Polsce (z tłumaczeniem przysięgłym)
 • Zaświadczenie ze szkoły o kontynuacji nauki (z tłumaczeniem przysięgłym)
 • Kserokopia karty ubezpieczeniowej e-Card
 • Numer konta
 • Uzupełniony druk danych
 • Podpisany druk umowy zlecenia

O zasiłek rodzinny można starać się na dwa sposoby: W przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony – w każdym momencie pracy. W przypadku pracy sezonowej, korzystniej jest ubiegać się o świadczenie po zamknięciu roku.

Prawo do wypłacania Familienbeihilfe istnieje zasadniczo do ukończenia 24 roku życia. W wyjątkowych przypadkach, pieniądze mogą zostać przyznane aż do ukończenia 25 roku życia.

Jeżeli dziecko ukończyło 18 lat i osiąga dochody, można na nie w dalszym ciągu otrzymywać zasiłek rodzinny pod warunkiem, że jego łączny dochód nie przekroczy 9000 euro rocznie

Wysokość zasiłku rodzinnego w Austrii uzależniona jest od wieku i liczby dzieci. Ze względu na wiek dziecka świadczenie kształtuje się następująco:

 • 111,80 € – od urodzenia dziecka
 • 119,60€ – na dzieci od 3 roku życia
 • 138,80 € – na dzieci od 10 roku życia
 • 162,00 € – na dzieci powyżej 19 roku życia

W zależności od liczby dzieci świadczenie wzrośnie o kwotę:

 • 13,80 € – w przypadku 2 dzieci
 • 51,00 € – w przypadku 3 dzieci
 • 104,00 € – w przypadku 4 dzieci
 • 157,00 € – w przypadku 5 dzieci
 • 210,00 € – w przypadku 6 dzieci
 • 51 € – dla każdego następnego dziecka

Na dzieci niepełnosprawne można otrzymać dotację do zasiłku rodzinnego. Dotacja dla dziecka ze znacznym stopniem niepełnosprawności wynosi 150,00 euro miesięcznie.

Familienbeihilfe można wnioskować do roku wstecz. Ważne jest, aby w okresie, za który Państwo się ubiegacie, odprowadzane były składki na ubezpieczenie w Austrii.

Czas oczekiwania na przyznanie świadczenia wynosi średnio około 6 miesięcy.