Jak rozliczyć podatki w Irlandii i skorzystać z dodatków socjalnych

Irlandzkie rozliczenie podatkowe

Rozliczenie podatkowe w Irlandii odbywa się na podstawie informacji zawartych w formularzu podatkowym o nazwie Form 12. Właściciele firm muszą składać deklaracje podatkowe za rok podatkowy od 1 stycznia do 31 grudnia.

W formularzu podatkowym trzeba podać dochody z różnych źródeł, w tym zatrudnienie, samozatrudnienie, wynajem nieruchomości, odsetki bankowe, dochody z kapitałów, zyski ze sprzedaży nieruchomości oraz inne źródła dochodu.

Podatnicy mają obowiązek podać wszystkie informacje dotyczące swoich dochodów i odliczenia wszystkich uprawnień podatkowych, takich jak ulgi i odsetki od kredytów hipotecznych.

Terminy

Termin składania formularza podatkowego w Irlandii jest zwykle do końca października roku następnego po roku podatkowym. Jednak jeśli korzystasz z internetowej usługi składania deklaracji podatkowych – ROS (Revenue Online Service), można przedłużyć ten termin do końca listopada.

Właściciele firm muszą składać deklaracje podatkowe za rok podatkowy od 1 stycznia do 31 grudnia.

Należy również pamiętać, że w Irlandii obowiązuje system P60, który jest podsumowaniem dochodów i podatków zapłaconych w danym roku przez pracodawcę. Jest to ważny dokument dołączany do formularza podatkowego.

Po złożeniu formularza podatkowego, dochody i odliczenia są obliczane przez Irish Revenue, a następnie wysyłane jest zawiadomienie o podatku, w którym informowany jesteś o kwocie podatku do zapłacenia lub o ewentualnym zwrocie podatku.

Świadczenia socjalne

  1. Jobseeker’s Allowance: Jest to świadczenie dla osób bezrobotnych lub poszukujących pracy, które spełniają określone kryteria dochodowe i wiekowe.
  2. Child Benefit: Jest to świadczenie dla rodzin z dziećmi, które jest wypłacane miesięcznie na każde dziecko do 16 roku życia (lub do 18 roku życia, jeśli dziecko kontynuuje naukę).
  3. Disability Allowance: Jest to świadczenie dla osób niepełnosprawnych w wieku powyżej 16 lat, które mają trudności w podejmowaniu pracy.
  4. State Pension: Jest to świadczenie dla osób w wieku emerytalnym, które pracowały i płaciły składki na ubezpieczenie społeczne.
  5. Family Income Supplement: Jest to dodatek pieniężny dla rodzin pracujących, które mają niskie dochody i nie są w stanie utrzymać się samodzielnie.
  6. Rent Supplement: Jest to pomoc finansowa dla osób, które nie są w stanie opłacić czynszu.

To tylko kilka przykładów świadczeń socjalnych dostępnych w Irlandii. Istnieją również inne programy i wsparcie dostępne dla osób w konkretnych sytuacjach, takich jak zasiłki dla osób niepełnosprawnych, zapomogi pomocowe czy programy pomocy dla osób w trudnej sytuacji życiowej.

Powyższe informacje dotyczą ogólnych aspektów irlandzkiego systemu podatkowego i dodatków socjalnych. Należy pamiętać, że irlandzkie przepisy podatkowe ulegają zmianom, dlatego zawsze warto skonsultować się z profesjonalistą podatkowym. Czekamy na Państwa pytania – rozwiążemy wszystkie problemy podatkowe. KDF – PODATKI Sp. z o.o.

UDOSTĘPNIJ

Nawigacja

DARMOWA WYCENA

  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.

ZOBACZ TAKŻE

Przyjdź do nas

Informacje ze Świata podatków

Cookie

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.