Zasiłek rodzinny Kindergeld

Zasiłek rodzinny Kindergeld stał się dostępny dla Polaków wraz z wejściem naszego kraju do Unii Europejskiej. Od tego momentu Polacy mają pełne prawo aby otrzymać Kindergeld.

Chcesz załapać się na Kindergeld? Pomożemy! 95 728 77 77 lub napisz do nas niemcy@kdf-podatki.pl Służymy pomocą!

Kto ma prawo do Kindergeld

Kindergeld przysługuje nawet wtedy, kiedy dziecko nie mieszka w Niemczech. To świadczenie dla członków UE , którzy w Niemczech mieszkają, pracują, płacą podatki i tam są ubezpieczeni.

W przypadku pracowników polskich warunkiem jest, aby wnioskodawca :

 • jest zameldowany w Niemczech
 • jest legalnie zatrudniony w Niemczech i tam odprowadzane są podatki oraz minimum składek socjalnych od jego wynagrodzenia
 • podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Niemczech tzn. pracował w ciągłości minimum 183 dni w roku. Jeśli natomiast okres ten nie został osiągnięty w momencie składania wniosku należy udokumentować fakt półrocznego pobytu.

Jeżeli pobyt w Niemczech był krótszy niż 183 dni w roku, ale kwota zarobiona w czasie pracy w Niemczech przekracza 90% całkowitych rocznych dochodów w danym roku kalendarzowym.

Wnioskodawca może również:

 • pracować w Niemczech na własny rachunek na podstawie działalności gospodarczej zarejestrowanej w Niemczech, jednakże musi podlegać ubezpieczeniu społecznemu w Niemczech
 • być pracownikiem sezonowym, lecz 90 % jego rocznych dochodów musi pochodzić z Niemiec i w tym kraju podlegając opodatkowaniu
 • być pracownikiem oddelegowanym z firmy polskiej ale podlegać ubezpieczeniu społecznemu w Niemczech

Jak długo jest wypłacane

Jeżeli wymagane kryteria są spełnione, to po złożeniu wniosku, Familienkasse przyznaje świadczenia, które są wypłacane cztery lata wstecz do dnia decyzji, a następnie co miesiąc bezterminowo, aż do momentu ustania prawa do świadczeń.

Zasiłek jest wypłacany z reguły na każde dziecko, do momentu osiągnięcia przez nie pełnoletności. Możliwe jest jednak otrzymywanie pieniędzy także na dzieci starsze, do osiągnięcia przez nie 25 roku życia, o ile są bezrobotne, uczą się lub studiują, a ich dochody nie przekraczają 8.004 euro rocznie. Dzieci nie muszą – w przeciwieństwie do ubiegającego się o zasiłek rodzica – mieszkać w Niemczech.

WAŻNE: Pobieranie zasiłku rodzinnego w Polsce nie jest przeszkodą. Należy jednak o tym fakcie poinformować niemiecką Familienkasse. Wówczas otrzymamy Kindergeld pomniejszony o świadczenia otrzymywane w Polsce.

Wysokość zasiłku

W 2015 roku np.:

Rodzina z jednym dzieckiem otrzyma maksymalnie 2208 euro rocznie

Rodzina z dwójką dzieci otrzyma maksymalnie 4416 euro rocznie

Rodzina z trójką dzieci otrzyma maksymalnie 6696 euro rocznie

A na czwarte i każde kolejne dziecko następne 2580 euro.

Pliki do pobrania

  Niemcy: Kindergeld - zasiłek na dziecko
  Udzielimy Ci bezpłatnej informacji:
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
  Call Now Button
  MENU

  KDF-Podatki Zwrot Podatku z Zagranicy