Austriackie rozliczenie podatkowe: Kluczowe informacje i świadczenia socjalne

Austriackie rozliczenie podatkowe

W Austrii rozliczenie podatkowe odbywa się za pomocą formularza podatkowego, znanego jako „Einkommensteuererklärung”. Właściciele firm i osoby samozatrudnione oraz pracownicy otrzymują formularz od urzędu skarbowego.

Najważniejsze informacje, które koniecznie trzeba podać w formularzu podatkowym, to:

 1. Dochód z różnych źródeł, takich jak wynagrodzenie za pracę, dochody z nieruchomości, odsetki bankowe, dochody z handlu i innych inwestycji.
 2. Koszty uzyskania przychodów.
 3. Ulgi podatkowe.
 4. Okoliczności osoby lub rodziny, które mogą wpływać na wysokość podatku, takie jak samotne wychowywanie dziecka, dojazd do pracy, koszty edukacji, opieka nad osobami niepełnosprawnymi itp.

Ulgi podatkowe

Austria jest jednym z najbardziej konserwatywnych państw w Europie, jeśli chodzi o politykę podatkową. Oto kilka najważniejszych punktów dotyczących ulg podatkowych w Austrii:

 1. Ulga podatkowa na dzieci.
 2. Ulga podatkowa na koszty związane z pracą.
 3. Ulga podatkowa na wynajem mieszkania.
 4. Ulga podatkowa na oszczędności emerytalne.
 5. Ulga podatkowa na wydatki edukacyjne.

Warto również pamiętać, że w Austrii istnieją różne terminy na złożenie rozliczenia podatkowego, które zależą od rodzaju dochodu i statusu podatkowego.

Świadczenia socjalne

 1. Świadczenie socjalne (Bedarfsorientierte Mindestsicherung): Jest to podstawowe świadczenie, które przysługuje osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej.
 2. Świadczenia na dziecko (Familienbeihilfe): Austria zapewnia świadczenia rodzinom na utrzymanie ich dzieci. Kwota świadczenia zależy od wieku i liczby dzieci.
 3. Świadczenia pielęgnacyjne (Pflegegeld): Osoby z niepełnosprawnościami, które wymagają pomocy przy codziennych czynnościach, mogą otrzymywać świadczenia pielęgnacyjne.
 4. Świadczenia dla bezrobotnych (Arbeitslosengeld): Osoby, które straciły pracę i są zarejestrowane jako bezrobotne w austriackim urzędzie pracy, mogą otrzymywać świadczenia dla bezrobotnych.
 5. Świadczenie macierzyńskie (Mutter-Kind-Pass): Kobiety w ciąży mają prawo do świadczenia macierzyńskiego, które obejmuje regularne badania i konsultacje medyczne. Dodatkowo, po urodzeniu dziecka, matka może otrzymać dodatkowe świadczenia związane z opieką nad dzieckiem.

Warto zaznaczyć, że ta lista nie jest wyczerpująca i istnieje wiele innych świadczeń socjalnych dostępnych w Austrii, takich jak świadczenia dla osób niepełnosprawnych, zasiłek dla osób starszych, świadczenia na utrzymanie itp.

Powyższe informacje dotyczą ogólnych aspektów austriackiego systemu podatkowego i dodatków socjalnych. Należy pamiętać, że austriackie przepisy podatkowe ulegają zmianom, dlatego zawsze warto skonsultować się z profesjonalistą podatkowym. Czekamy na Państwa pytania – rozwiążemy wszystkie problemy podatkowe. KDF – PODATKI Sp. z o.o.

UDOSTĘPNIJ

Nawigacja

DARMOWA WYCENA

 • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.

ZOBACZ TAKŻE

Przyjdź do nas

Informacje ze Świata podatków

Cookie

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.