Zgoda

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KDF-PODATKI.pl ul. W. Łokietka 37 w Gorzów Wlkp. (NIP: 5993211287, REGON: 368700005) • KDF-PODATKI.pl ul. W. Łokietka 37 w Gorzów Wlkp. (NIP: 5993211287, REGON: 368700005) nie powołało Inspektora Ochrony Danych Osobowych • Pani/Pan dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie zgody, którą Pan/Pani wyraziła (zgodnie z art.6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania marketingu. • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczania przetwarzania usunięcia, prawo do przenoszenia danych, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego: Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. • Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie polegało będzie na ewentualnym zaproponowaniu Pani/Panu produktów/usług najlepiej dopasowanych, jednak decyzje wiążące nie będą zautomatyzowane. • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale ich brak uniemożliwi nam kontakt z Panią/Panem. • Ponadto wyrażam zgodę na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez KDF-PODATKI.pl w celach handlowych i marketingowych zgodnie z art. 172 ustawie o prawie telekomunikacyjnym.

Cookie

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.