Kindergeld w Niemczech

Kindergeld jest świadczeniem rodzinnym wypłacanym osobom, które posiadają dzieci oraz posiadające legalne zatrudnienie lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie Niemiec.

W przypadku prowadzenia w Niemczech działalności gospodarczej (np. Gewerbe, GmbH, UG, GbR) świadczenie Kindergeld będzie wypłacane tylko za te miesiące, w których udokumentowane jest wykonywanie działalności np. poprzez przedłożenie rachunku na każdy miesiąc pracy.

O zasiłek rodzinny może ubiegać się rodzic lub opiekun prawny dziecka. Zasiłek jest wypłacany bez względu na wysokość dochodów rodziców. 

Pracujesz w Niemczech? Kindergeld to dodatkowe świadczenie dla Twoich dzieci. Sprawdź, jak je otrzymać! Warunkiem otrzymania świadczenia jest posiadanie przez pracownika nieograniczonego obowiązku podatkowego na terenie Niemiec (wtedy wniosek rozpatrywany jest na podstawie ESTG), lecz jeśli podatnik nie posiada nieograniczonego obowiązku podatkowego, ale odprowadza składki na ubezpieczenie społeczne na terenie Niemiec również może starać się o świadczenie (wtedy wniosek rozpatrywany jest na podstawie BKGG).

Zasiłek wypłacany jest: dzieci biologiczne, przysposobione, dzieci przyjęte do gospodarstwa domowego dzieci współmałżonka z innego związku, dzieci zarejestrowanego partnera życiowego, dzieci przybrane oraz wnuki, jeśli w trakcie wykonywanej pracy na terenie Niemiec i nieobecność rodziców, opiekunami są dziadkowie.

Świadczenie można pobierać na dziecko:

  • do 18 roku życia,
  • do 21 roku życia bez kontynuacji nauki, ale dziecko musi być zarejestrowane w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna,
  • do 25 roku życia, jeśli dziecko kontynuuje naukę,
  • powyżej 25 roku życia, jeśli niepełnosprawność dziecka została orzeczona przed 25 rokiem życia i nie jest w stanie samo się utrzymywać.

Prawo do Kindergeld dla dzieci, które ukończyły 18 lat i kontynuują naukę ustaje gdy:

  • pracują powyżej 20 godzin tygodniowo,
  • pracują przejściowo w wydłużonym czasie pracy (np. na pełen etat) powyżej dwóch miesięcy i w danym roku kalendarzowy przeciętny czas pracy przekracza 20 godzin tygodniowo,
  • zarabiają powyżej 450 € miesięcznie, kształcenie trwa mniej niż 10 godzin tygodniowo.

Kwota świadczenia przyznawana na jedno dziecko:

Dziecko

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018 do czerwca 2019

Od lipca 2019

Jedno dziecko

190 €

192 €

194 €

204 €

Dwójka dzieci
Trójka dzieci

196 €

198 €

200 €

210 €

Czwórka dzieci i więcej

221 €

223 €

225 €

235 €

Kindergeld, a 500+

Świadczenia (również rodzinne) wypłacane na terenie Unii Europejskiej podlegają systemowi zabezpieczeń społecznych. Świadczenia przyznawane są według kraju pierwszeństwa.

W sytuacji, gdy osoba pracuje na terenie Niemiec, a druga przebywa z dziećmi na terenie Polski i jest tutaj aktywna zawodowo to pierwszeństwo do wypłat jest w Polsce, natomiast jeśli nie byłaby aktywna zawodowo to krajem pierwszeństwa są Niemcy. W przypadku gdy osoba pracująca na terenie Niemiec zostaje tam oddelegowana przez polskiego pracodawcę i składki na ubezpieczenie społeczne są odprowadzane w Polsce to pierwszeństwo do wypłat zawsze będzie w Polsce.

Według ustawy o zabezpieczeniach społecznych nie można pobierać w dwóch krajach świadczeń, które są dla siebie bliźniacze. W przypadku gdy w kraju pierwszeństwa jest wypłacane świadczenie w pełnej kwocie, to w kraju drugiej kolejności jest wypłacany dodatek dyferencyjny, czyli różnica między świadczeniami.

Warto zaznaczyć, że jeśli ktoś, bez złożenia wniosku w Polsce, nie decyduje się na pobieranie świadczenia, nie oznacza to, że nie ma do tego prawa. Prawo do świadczeń może być ustalone tylko w przypadku złożenia wniosku. W sytuacji, gdy jeden rodzic pracuje na poza granicami polski, wniosek zostaje przekierowany do odpowiedniego Urzędu Wojewódzkiego i tam ustalane jest prawo do świadczeń.

Jeśli Familienkasse (kasa rodzinna w Niemczech) nie otrzyma jednoznacznej decyzji z Polski (nieoświadczenia czy zaświadczenia) może wydać decyzję tymczasową i dopiero po potrzymaniu decyzji polskiej wyda decyzję końcową.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami od 01.01.2018 r. świadczenie Kindergeld jest wypłacane z mocą wsteczną za okres 6 miesięcy przed wypłynięciem wniosku do Familienkasse.

Należy pamiętać, że osoby podpisujące wniosek o Kindergeld zobowiązują się tym samym do niezwłocznego poinformowania odpowiedniej kasy rodzinnej o wszystkich zmianach mających wpływ na prawo do świadczenia Kindergeld.

UDOSTĘPNIJ

Nawigacja

DARMOWA WYCENA

  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.

ZOBACZ TAKŻE

Przyjdź do nas

Informacje ze Świata podatków

Cookie

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.