Niemcy

You are here: Home / Kategoria "Niemcy" / Page 3

Od stycznia 2015 Kindergeld zostało podniesione o 4 Euro. Zasiłek rodzinny w Niemczech podnosi się więc na pierwsze i drugie dziecko z 184 do 188 Euro, na trzecie dziecko z 190 Euro do 194 Euro oraz na każde kolejne dziecko z 215 Euro na 219 Euro. Od stycznia 2016 możemy się spodziewać kolejnej podwyżki Kindergeld […]

Masz ostatnią szansę na odzyskanie zaliczki podatkowej. Z końcem roku 2015 mija możliwość rozliczeń podatkowych za rok 2011. Deklaracje, które wpłyną do właściwego urzędu do końca roku zostaną na pewno rozliczone. Tak pewnie i szybko – tylko z nami! Zgłoś się Online lub Stacjonarne!

Przypominamy, że o zwrot należnego Kindergeld za rok 2011 można się starać, składając wniosek do niemieckiej Familienkasse najpóźniej do końca grudnia 2015. Wszystkich, którzy są zainteresowani otrzymaniem wyrównania Kindergeld za rok 2011 prosimy o pilny kontakt z naszym biurem.

Każda osoba, która złożyła wniosek o zasiłek Kindergeld, bądź już jest do niego uprawniona ma obowiązek informować niemiecką Familienkasse o wszelkich zmianach sytuacji życiowej, które są istotne dla słuszności wypłaty tego zasiłku. Familienkasse musi zostać niezwłocznie poinformowana gdy np.: Osoba uprawniona, drugi rodzic lub pełnoletnie dziecko zmieni miejsce zatrudnienia, zaprzestanie pracy lub całkowicie z niej […]

Płaca minimalna to najniższa z możliwych płac podczas pracy na podstawie umowy o pracę, najczęściej ustalana na drodze prawnej przez dane państwo . Od początku roku w Niemczech obowiązuje ustawowa płaca minimalna w wysokości 8,50 euro za godzinę dla niemieckich i zagranicznych pracowników, którym nie przysługuje branżowa płaca minimalna. Oznacza to, że osoby świadczące pracę […]

Karta podatkowa Lohnsteuerbescheinigung…

Od 1 stycznia 2016 warunkiem uzyskania prawa do zasiłku rodzinnego na dzieci jest, aby osoba uprawniona do pobierania zasiłku rodzinnego na dzieci (ewentualnie dziecko), w przypadku gdy posiada miejsce zamieszkania w Niemczech, były identyfikowane za pomocą nadanego im numeru identyfikacji podatkowej. Jeśli Pan/Pani lub ewentualnie Pana/Pani dziecko nie posiadacie numeru identyfikacji podatkowej, z zasady nie […]

Pracowałeś, bądź pracujesz za granicą naszego kraju? Czy wiesz że możesz odzyskać podatek? Większość osób, które pracowały, bądź pracują za granicą nie są świadome tego, że mogą odzyskać podatek i dużo na tym zyskać. Ich ciężko zapracowane pieniądze przepadają tylko i wyłącznie przez niewiedzę. Z pomocą przychodzi tu nasza firma, która specjalizuje się w odzyskiwaniu nadpłaconego […]

Rodzicom nowo narodzonych dzieci przysługuje specjalne świadczenie w postaci pieniężnej o nazwie wychowawcze- Elterngeld. Możemy starać się o ten zasiłek jeszcze przed urodzeniem dziecka. Elterngeld to wysokość świadczeń już od 300 euro, aż do 1.800 euro na miesiąc, a dla rodzin wielodzietnych w trudnej sytuacji finansowej Elterngeld może być w pewnych przypadkach zwiększony powyżej kwoty […]

Zasiłek rodzinny Kindergeld otrzyma dzięki nam każda osoba pracująca w Niemczech, spełniająca kryteria tamtejszych przepisów. Miesięcznie kwota Kindergeld wynosi: ►na jedno dziecko 184 euro ►na dwójkę dzieci 368 euro ►na trójkę dzieci 558 euro ►na każde następne dziecko +215 euro Więcej informacji w naszej zakładce – Kindergeld

Page 3 of 3 1 2 3
Call Now Button
MENU

KDF-Podatki Zwrot Podatku z Zagranicy