Rozliczenie: 2 klasa podatkowa 2015

Rozliczenie Podatkowe 2015: II klasa Podatkowa w Norwegii2 klasa podatkowa , tzw. rozliczenie partnerskie, należy się osobom żyjącym w związku małżeńskim, zameldowanym pod tym samym adresem . Małżeństwo musi trwać nie krócej niż od października roku poprzedzającego rok rozliczenia. Dodatkowym kryterium jest brak dochodu małżonka w danym roku rozliczeniowym lub osiągnięcie przez niego dochodu niższego w 2015 niż 44.751 NOK, tj. 22.912 PLN (brutto). Osoby żyjące w konkubinacie nie mają prawa do takiego rozliczenia.

Tagi:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Call Now Button
MENU

KDF-Podatki Zwrot Podatku z Zagranicy