fbpx

Życie w Holandii- ogólne zmiany przepisów w 2016

Począwszy od dnia 1 stycznia 2016 roku, w Holandii weszło w życie wiele nowych przepisów prawnych.

Życie w Holandii: Nowe przepisy w 2016

Praca

Maksymalny czas przebywania na zasiłku dla bezrobotnych, w okresie pomiędzy 1 stycznia 2016 a 1 kwietnia 2019 roku co kwartał będzie się zmniejszał o jeden miesiąc, osiągając ostatecznie czas 24 miesięcy (dotychczas było to 38 miesięcy).

 1. Pracownicy mogą zwrócić się do pracodawcy o dostosowanie godzin pracy. Pracodawca może odmówić wyłącznie w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem firmy.
 2. Pracownicy mogą zwrócić się do pracodawcy o zamianę miejsca pracy. Jeżeli pracodawca chce odmówić, musi skonsultować się w tym temacie z danym pracownikiem.
 3. Okres wypowiedzenia przy rozwiązywaniu umowy o pracę z osobą która nabyła prawo do świadczeń emerytalnych (AOW) wynosi jeden miesiąc.
 4. Pracownicy zagraniczni pobierający świadczenia (np. zasiłek dla bezrobotnych) powinni „aktywnie działać na rzecz doskonalenia umiejętności językowych” (czytaj: zapisać się na kurs języka). W przeciwnym wypadku, brak znajomości niderlandzkiego może doprowadzić do obniżenia kwoty świadczeń.
 5. Poszczególne fundusze emerytalne w Holandii, mogą połączyć siły w ramach ogólnego funduszu emerytalnego.

Opieka zdrowotna

 1. Obowiązkowa kwota tzw. „ryzyka własnego” (eigen risico) wzrosła z 375 do 385 €uro.
 2. Maksymalny dodatek zdrowotny (zorgtoeslag) wzrasta dla singli o 58 €uro do kwoty 992 €uro, dla partnerów o 114 €uro do kwoty 1905 €uro na rok.
 3. Tradycyjni lekarze i fizjoterapeuci, będą mogli na zlecenie Inspektoratu Opieki Zdrowotnej (IGZ) stosować również praktyki medycyny alternatywnej i zabiegi kosmetyczne.
 4. Średnia roczna składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2016 roku wyniesie 1204 €uro na osobę rocznie, czyli 39 €uro mniej niż ogłoszono podczas Prinsjesdag („Dnia Budżetu”).

Szkoła

 1. Zniesiony zostaje dobrowolny wkład rodzicielski (ouderbijdrage – składka na „komitet rodzicielski”).

Sprawy wewnętrzne

 1. Każdy mieszkaniec Holandii może korzystać z osobistej „skrzynki pocztowej” (Berichtenbox) w kontaktach z wszystkimi agencjami rządowymi (w tym z Belastingdienst). Usługę należy aktywować na stronie www.mijn.overheid.nl
 2. Urzędnicy w służbie zdrowia, w sektorze mieszkaniowym i szkolnictwie wyższym, mogą zarobić maksymalnie do 179 000 €uro brutto rocznie, czyli o 50 000 €uro mniej niż do tej pory.

Mieszkanie

 1. Gospodarstwa domowe o podwójnych dochodach (oboje rodziców pracuje) będą mogły otrzymać wyższą pożyczkę na zakup domu.
 2. Kredyt hipoteczny będzie wynosił maksymalnie 102 procent wartości domu – o 1 punkt procentowy mniej niż wcześniej.

Sądownictwo

 1. Wszystkie osoby którym sąd przyznał odszkodowanie, przestają być zależne finansowo od „sprawcy”, i otrzymają od państwa zaliczkę w maksymalnej wysokości do 50 000 €uro. Ograniczenie to nie dotyczy jednak ofiar przemocy i przestępstw na tle seksualnym.
 2. Firmy i instytucje przetwarzające dane osobowe, mają obowiązek mają od teraz obowiązek zgłaszania wszelkich naruszeń zabezpieczeń lub wycieków informacji Radzie Ochrony Danych (CPB).

Środowisko

 1. Detaliści nie mogą już rozdawać darmowych plastikowych torebek na zakupy. Powinno to zmniejszyć ilość odpadów.

Komunikacja

 1. Zniesiony zostaje podatek drogowy (Wegenbelasting) dla samochodów w pełni elektrycznych. Hybrydy (ale tylko te o najniższej emisji spalin), od 1 stycznia obciążone są połową normalnej stawki.
 2. Tylko 30 czerwca 2016 roku, można będzie płacić podatek drogowy z góry za 12 miesięcy. Od 1 lipca, tylko za kwartał lub miesiąc, za pomocą polecenia zapłaty (automatische incasso)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Cookie

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.