Rozliczenie podatku holenderskiego za 2015 – będzie trudniej..

Będzie trudniej rozliczyć się z dochodów za rok 2015 aby otrzymać zwrot nadpłaconego podatku

Holandia: Zwrot Pdoatku za 2015 będzie trudniejszy Z dniem 01.01.2015 roku weszła w życie nowa zmiana w sposobie określania statusu rezydencji podatkowej która daje możliwość wybrania prawa podatkowego na takich samych zasadach, jakie przysługują obywatelom Holandii, co już w ubiegłych latach sprawiło, że większość Polaków mogła korzystać z wielu różnego rodzaju odliczeń i ulg.

Ze zmianą tą wiązać się będzie bardziej skomplikowana procedura ubiegania się o zwrot nadpłaconego podatku z Holandii, m.in. ze względu na konieczność załatwienia większej ilości formalności niż dotychczas.

Według nowych zasad prawo do traktowania jako rezydent podatkowy będzie przysługiwało pracownikom, którzy na terenie Holandii w ciągu roku podatkowego osiągną co najmniej 90% swoich przychodów. Odtąd Polacy będą musieli przed holenderskim urzędem wykazać swoje dochody, które także uzyskali poza terenem Holandii . Udokumentowanie dochodów będzie odbywać się na specjalnym druku otrzymanym w Polskim urzędzie skarbowym. Warunkiem uzyskania powyższego dokumentu jest konieczność złożenia do polskiego urzędu skarbowego deklaracji rocznej PIT wraz z załącznikiem PIT ZG ujawniającym przychody osiągnięte w Holandii.

Zmiana przepisów będzie dotyczyć wszystkich czyli także te osoby, które w danym okresie rozliczeniowym pracowały tylko na terenie Holandii. One również będą musiały na tych samych zasadach wykazać brak dochodów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *