Samozatrudnienie, czyli samodzielna działalność gospodarcza w Wielkiej Brytanii.

Samozatrudnienie a Wielka Brytania

Wielka Brytania

W Wielkiej Brytanii osoby fizyczne podejmujące samodzielną działalność gospodarczą mają obowiązek dokonania rejestracji w lokalnym urzędzie skarbowym. Są również zobowiązane do opłacania w tym kraju składek na ubezpieczenie społeczne. Osoby samozatrudnione muszą złożyć zeznanie to 31 stycznia drogą elektroniczną, natomiast w przypadku wysyłki drogą pocztową jest to dzień 31 października. W przypadku niedotrzymania terminu rozliczenia nakładane są kary w wysokości od 100 GBP do 1200 GBP.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Call Now Button
MENU

KDF-Podatki Zwrot Podatku z Zagranicy